Zasiłki rodzinne - Irlandia

Child Benefit - zasiłek na dziecko

 

 Zasiłek na dziecko otrzymasz jeśli:

- jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka/dzieci  uczących się w wieku do 16,

- lub do 18 lat, jeśli dziecko nadal uczy się w trybie dziennym,

- lub jest zarejestrowane w urzędzie do spraw szkoleń i zatrudnienia (FAS) i bierze udział w szkoleniach,

- lub jest niepełnosprawne.

Jeśli dziecko jest między 16 a 17 rokiem życia oraz uczy się w trybie dziennym, zasiłek będzie przyznawany do czerwca. W przypadku, kiedy dziecko wróci do nauki w trybie dziennym, zasiłek będzie przyznany od września razem z wyrównaniem za miesiące wakacyjne. W sierpniu Departament Child Benefit prześle formularz, należy go wypełnić i odesłać.

Zasiłek na dziecko wynosi 135 € miesięcznie na każde dziecko (płatne na początku miesiąca następującego po urodzeniu dziecka).

Zasiłek na dziecko w 2015 roku


Zasiłek na dziecko

Stawka miesięczna

Jedno dziecko

135,00

Dwoje dzieci

270.00

Troje dzieci

405.00

Czworo dzieci

540.00

Pięcioro dzieci

675,00

Sześcioro dzieci

810,00

Siedmioro dzieci

945.00

Ośmioro dzieci

1080

 

Jeśli masz bliźnięta, przysługuje Ci 1,5 razy większy miesięczny zasiłek dla każdego dziecka. 

 

Jak uzyskać zasiłek na dziecko:

O zasiłek możesz ubiegać się w terminie 12 miesięcy od:

- dnia narodzin dziecka (jeżeli dziecko urodziło się w Irlandii),

- lub miesiąca w którym rodzina przybyła do Irlandii,

- lub miesiąca w którym dziecko stało się członkiem rodziny (chodzi tu o dzieci przystosowane/adoptowane).

 Musisz złożyć wypełniony wniosek o zasiłek na dziecko (Child Benefis Form), który otrzymasz w lokalnym biurze, dołączając do niego:

- odpis aktu urodzenia dziecka (nie musi być tłumaczony, jego kopia może być potwierdzony pieczątką w urzędzie opieki socjalnej),

- numer PPS dziecka; jeśli dziecko go nie ma – zostanie on nadany,

- dla dziecka pow. 16 lat – zaświadczenie ze szkoły,

- od pracodawcy – potwierdzenie daty rozpoczęcia pracy i klasę składek ubezpieczenia społecznego.

Jeśli Twoje dziecko nie urodziło się w Irlandii lub po urodzeniu nie zostało zarejestrowane w wymaganym czasie (3 miesiące), należy wypełnić  formularz CB1  oraz dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko nie urodziło się w Irlandii) przez darmową skrzynkę (FREEPOST) do Departamentu Child Benefit. Akty urodzenia nie są wymagane w przypadku dzieci urodzonych w Irlandii.

Dzieci w wieku 16 i 17

Aby otrzymać zasiłek na dziecko w wieku 16 lub 17, należy wypełnić  formularz CB2. Jeśli starałeś się już o wniosek dla dziecka, Departament Child Benefit wyśle ​​odpowiedni formularz pocztą. 

Wniosek należy wysłać do:

 Child Benefit Section

Department of Social Protection

Social Welfare Services Office

St Oliver Plunkett Road

Letterkenny

Donegal

IRELAND 

 Więcej informacji na ten temat na stronie www.welfare.ie

 

 Regulacje UE dotyczące zasiłku na dziecko

 Obywatele kraju członkowskiego UE pracujący w Irlandii nie muszą spełniać warunku stałego zameldowania w Irlandii, aby uzyskać zasiłek na dziecko.

Kraj członkowski UE, w którym pracujesz zwykle płaci zasiłek na dziecko nawet, jeśli twoja rodzina mieszka w innym kraju.

Jeżeli zasiłek jest wypłacany w kraju w którym mieszka dziecko i jest on niższy niż zasiłek na dziecko wypłacany w Irlandii, możesz ubiegać się w Irlandii o zasiłek na dziecko w wysokości stanowiącej różnicę między zasiłkiem w Irlandii a  zasiłkiem w Polsce.

 

 Family Income Supplement - Zasiłek dla rodzin o niskich dochodach i wychowujących dzieci

Zasiłek ten (Family Income Supplement, FIS) jest cotygodniowym, wolnym od podatku świadczeniem dostępnym dla osób mających dzieci. Jest to dodatkowa pomoc dla osób posiadających niskie dochody. Aby móc ubiegać się o zasiłek należy być pracownikiem lub osobą samozatrudnioną.

 

Warunkiem uzyskania zasiłku jest zamieszkiwanie z dzieckiem lub wspieranie go finansowo. Dziecko nie może ukończyć 18 roku życia (lub 22 r. ż., jeśli jest uczniem w pełnym wymiarze godzinowym).

Aby być upoważnionym do otrzymywania zasiłku, tygodniowe średnie zarobki rodziny netto muszą być poniżej określonego poziomu przychodów w odniesieniu do liczby dzieci. Wysokość zasiłku wynosi 60% różnicy pomiędzy rodzinnymi przychodami netto a dochodem, który ukazuje poniższa tabela.

Stawki:

 Wysokość zasiłku jest uzależniona od dochodów rodziny i liczby dzieci. Najniższa stawka to 20 euro.

 

Liczba dzieci:

Tygodniowy dochód rodziny:

jedno dziecko

€506

dwoje dzieci

€602

troje dzieci

€703

czworo dzieci

€824

pięcioro dzieci

€950

sześcioro dzieci

€1,066

siedmioro dzieci

€1,202

ośmioro dzieci

€1,298

 

Jak ubiegać się o przyznanie zasiłku:

- wypełnij formularz FIS1 - druk oraz pomoc w jego wypełnianiu uzyskasz w miejscowym ośrodku opieki społecznej,

- P60 – dokument, który otrzymałeś od pracodawcy za ostatni rok podatkowy,

- przynajmniej 2 ostatnie payslipy – odcinki, które otrzymujesz od pracodawcy wraz z tygodniowym wynagrodzeniem,

- kopię certyfikatu kredytów podatkowych na bieżący rok podatkowy - Certificate of Tax Credit.

 

 Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wyślij do:

 Family Income Supplement Section
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford

 

Więcej informacji na ten temat na stronie : http://www.citizensinformation.ie/pl/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_to_families_and_children/family_income_supplement.html

Źródło :

http://www.welfare.ie/en/Pages/273_Child-Benefit.aspx

Zobacz także:

Dodatki rodzinne - Wielka Brytania

Brytyjczycy posiadają chyba najbardziej chojny socjalny system wsparcia dla młodych rodziców...

MRB - Podatek drogowy

Pomoc w opłaceniu podatku drogowego MRB w Holandii. Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz!

Zasiłek rodzinny - Holandia

Holenderski zasiłek Kinderbijslag także na dzieci mieszkające w Polsce...

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!