Zasiłki rodzinne - Austria

Familienbeihilfe- zasiłek rodzinny

(http://www.arbeiterkammer.at/www-192-IP-2329.html)

 

Kto ma prawo do składania wniosku o zasiłek rodzinny?

 

Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodzice, których dzieci nie ukończyły 18 roku życia. Na dzieci powyżej 18 roku życia przysługuje prawo do zasiłku pod warunkiem, że są w trakcie nauki, praktyk, studiów. Prawo do takiego zasiłku mają również rodzice, których dzieci planowo, z pozytywnym wynikiem ukończyły studia. Należy jednak przedłożyć w Finanzamt (Urząd Skarbowy) dokument poświadczający ukończenie studiów. W przypadku kształcenia się prawo do zasiłku mają dzieci do 26 roku życia, w niektórych przypadkach do 27.

 

Prawo do zasiłku mają:

-      obywatele Austrii

-      obywatele Unii Europejskiej oraz  Szwajcarii

-      uchodźcy posiadający azyl w Austrii

-      obywatele państw niebędących w Unii Europejskiej, którzy mieszkają na terenie Austrii i posiadają uprawnienia do pobytu w Austrii.

 

 

Jaka jest wysokość zasiłku?

 

 

Wysokość Familienbeihilfe (miesięcznie)

 

 

Na każde dziecko

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 3 lata

 

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 10 lat

 

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 19 lat

 

1. dziecko

105.4

112.7

130.9

152.7

2. dziecko

118.2

125.5

143.7

165.5

3. dziecko

140.4

147.7

165.9

187.7

4. dziecko

155.4

162.7

180.9

202.7

 

 

Na każde następne dziecko zasiłek powiększany jest o 50Euro. Na dziecko niepełnosprawne zasiłek powiększony jest o 138,30Euro. W przypadku upośledzenia głębokiego należy przedłożyć w Finanzamt zaświadczenie lekarskie o stopniu upośledzenia. Na tej podstawie Finanzamt wyliczy  wysokość zapomogi.

Zasiłek wypłacany jest, co drugi miesiąc, t. j. 6 razy w ciągu roku.

We wrześniu Finanzamt wypłacał podwojony zasiłek (tzw. Trzynastka).

 

Gdzie należy składać wniosek o zasiłek?

 

Wniosek należy składać w urzędzie skarbowym właściwym do miejsca zamieszkania (Wohnsitzfinanzamt).

Formularze, które należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym znajdą Państwo na stronie:

 www.bmf.gv.at

 

Komu przyznawany jest zasiłek?

 

Zasiłek ten przyznawany jest przede wszystkim matce dziecka. Jednak ona może zrzec się z prawa do zasiłku na korzyść drugiego rodzica. Wraz z wnioskiem o zasiłek należy przedłożyć akt urodzenia dziecka/ dzieci, potwierdzenie meldunku dziecka oraz wnioskodawcy.

 

Dodatkowo do zasiłku otrzymują Państwo 58,40Euro. Kinderabsetzbetrag jest to dodatek do zasiłku, który podlega opodatkowaniu i dotyczy świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci. Jest on przyznawany od roku 2009. Ponadto juest wypłacany wraz  zzaiłkiem. 


 

Kinderabsetzbetrag nie jest wypłacany dzieciom przebywającym na stałe za granicą!

Zobacz także:

WW-uitkering – zasiłek dla bezrobotnych

Pomoc w uzyskaniu WW-uitkering – zasiłku dla bezrobotnych w Holandii. Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz!

Dodatki rodzinne - Austria

W Austrii o zasiłek może starać się jeden z rodziców. Istnieją dwa rodzaje zasiłku rodzinnego...

Kinderopvangtoeslag

Pomoc w uzyskaniu Kinderopvangtoeslag - dodatku do opieki nad dzieckiem w Holandii. Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!