Dodatki rodzinne - Irlandia

Zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński jest świadczeniem wypłacanym w Irlandii kobietom, które są na urlopie wychowawczym i opłaciły wystarczającą liczbę składek PRSI. Aby uzyskać to świadczenie, należy ubiegać się o nie na 6 tygodni przed przejściem na urlop macierzyński (12 tygodni w przypadku osób prowadzących własną działalność). Wysokość świadczenia wypłacanego co tydzień zależy od wysokości zarobków. Osoby, które otrzymują inne świadczenia socjalne, otrzymują połowę kwoty zasiłku macierzyńskiego.

Opodatkowanie zasiłku macierzyńskiego

Od dnia 1 lipca 2013 r., zasiłek macierzyński podlega opodatkowaniu.

Zasady:
Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych kobietom, które wpłaciły określoną liczbę składek PRSI i pracują do momentu przejścia na urlop macierzyński. Ostatni dzień pracy może przypaść w ciągu 16 tygodni przed oczekiwanym porodem.


Osoby zatrudnione muszą:

  • Mieć opłacone składki PRSI za okres minimum 39 tygodni w ciągu 12 miesięcy przed przejściem na urlop macierzyński;

lub

  • mieć opłacone składki PRSI za okres 39 tygodni od rozpoczęcia pracy oraz mieć opłacone lub skredytowane składki PRSI przynajmniej za okres 39 tygodni w odpowiednim roku podatkowym lub w roku podatkowym bezpośrednio następującym po odpowiednim roku podatkowym. Przykładowo dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2015 roku, odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2013, a rokiem podatkowym po nim następującym jest rok 2014;

lub

  • mieć opłacone składki PRSI za okres 26 tygodni w odpowiednim roku podatkowym oraz mieć opłacone składki PRSI przynajmniej za okres 26 tygodni w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy. Przykładowo dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2015 roku, odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2013, a rokiem go poprzedzającym jest rok 2012.

Jeśli nie spełniasz warunków dotyczących składek PRSI, a prowadziłaś własną działalność gospodarczą, zanim rozpoczęłaś pracę  jako osoba zatrudniona, opłacone  składki można wykorzystać do uzyskania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego 

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą:

  • mieć opłacone składki PRSI za okres 52 tygodni w klasie S w odpowiednim roku podatkowym. Przykładowo dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2015 roku, odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2013;

lub

  • mieć opłacone składki PRSI za okres 52 tygodni w klasie S w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy. Przykładowo dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2015 roku, rokiem podatkowym bezpośrednio poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy jest rok 2012;

lub

  • mieć opłacone składki PRSI za okres 52 tygodni w klasie S w roku podatkowym bezpośrednio następującym po odpowiednim roku podatkowym. Przykładowo dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2015 roku, rokiem podatkowym bezpośrednio następującym po odpowiednim roku podatkowym jest rok 2014.

 

Czas trwania:
Od 1 marca 2007 zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres 26 tygodni.

Na urlop należy przejść na 2 do 16 tygodni przed końcem tygodnia, w którym ma mieć miejsce rozwiązanie.

W przypadku nowych wniosków o zasiłek macierzyński składanych od 6 stycznia 2014 r. standardowa stawka wynosi 230,00 EUR tygodniowo.

Kwota zasiłku w przypadku wniosków datowanych na 6 stycznia 2014 r. lub później

Zasiłek macierzyński

Kwota tygodniowa

Świadczenie standardowe

€230

 

Jak składać podanie?
Wypełniony wniosek należy złożyć na formularzu MB10  na 6 tygodni przed zamierzoną datą przejścia na urlop macierzyński i przesłać je do Wydziału ds. Zasiłku Macierzyńskiego.


Gdzie składać podanie?
Maternity Benefit Section
Department of Social Protection
Inner Relief Road
Ardarvan
Buncrana
Donegal
IRELAND


Więcej informacji na stronie:
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_to_families_and_children/maternity_benefit.html


Żródło:
http://www.welfare.ie/en/Pages/SW11.aspx
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_to_families_and_children/maternity_benefit.html

Zobacz także:

Dodatki rodzinne - Niemcy

Komu przysługuje dodatek na dziecko i jak uzyskać zasiłek macierzyński....

Dodatki rodzinne - Wielka Brytania

Brytyjczycy posiadają chyba najbardziej chojny socjalny system wsparcia dla młodych rodziców...

Zasiłki rodzinne - Wielka Brytania

Child benefit, Child Tax Credit to tylko niektóre z przywilejów pracujących w UK...

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!