Dodatki rodzinne - Holandia

Kinderopvangtoeslag – dodatek na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do żłobka lub przedszkola

Aby otrzymać ten dodatek należy spełnić następujące warunki:

  1. osoba starająca się o dodatek musi posiadać obywatelstwo holenderskie lub ważne pozwolenie na pobyt w Holandii,
  2. osoba starająca się o dodatek oraz jej partner fiskalny muszą obydwoje pracować; można również otrzymać ten dodatek, gdy osoba starająca się o niego nie pracuje, ale jest w trakcie studiów albo innej szkoły lub kursu, który mógłby powiększyć jej szansę na zdobycie pracy,
  3. osoba starająca się o dodatek lub jej partner fiskalny ponoszą koszty związane z uczęszczaniem dziecka do żłobka lub przedszkola,
  4. dziecko jest zameldowane pod tym samym adresem co osoba ubiegająca się o dodatek,
  5. dziecko osoby starającej się o dodatek uczęszcza do placówki opieki zarejestrowanej w urzędzie gminy, może to być placówka opieki dziennej (kinerdagverblijf), placówka opieki po zajęciach szkolnych (buitenschoolse opvang) lub inna forma opieki zarejestrowana w urzędzie gminy.

Dodatek ten można otrzymać maksymalnie za 230 godzin w miesiącu.

Aby sprawdzić, czy przysługuje Ci Kinderopvangtoeslag,  skorzystaj z programu znajdującego się na stronie www.toeslagen.nl  (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/kinderopvanguren)

Zobacz także:

Zorgtoeslag

Pomoc w uzyskiwaniu dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii. Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz!

Zasiłki rodzinne - Wielka Brytania

Child benefit, Child Tax Credit to tylko niektóre z przywilejów pracujących w UK...

WAZO, ZEZ – zasiłek macierzyński i porodowy

Pomoc w uzyskaniu WAZO, ZEZ – zasiłek macierzyński i porodowy w Holandii. Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!