Zasiłek rodzinny - Holandia

Kinderbijslag  - jest to forma pokrycia części kosztów związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci. Przysługuje na każde dziecko w wieku od 0 do 18 lat, przy czym dla dzieci w wieku 16 i 17 lat obowiązują inne reguły.

Zasiłek przysługuje na dziecko biologiczne, jak również na dziecko adoptowane, przysposobione, pochodzące z rodziny zastępczej oraz takie, którym się opiekujemy i traktujemy je jak własne.

Zasiłki rodzinne w Holandii są finansowane z podatków płaconych przez podatników, a wypłaca je Sociale Verzekeringsbank (SVB) w Holandii. O taki zasiłek mogą wnioskować wedle ustawy ”Algemene Kinderbijslagwet” pracownicy tymczasowi wykonujący pracę w Holandii i podlegający podatkowi od wynagrodzeń w tymże kraju, jak również mieszkańcy Holandii.

 

WNIOSEK O KINDERBIJSLAG

Wniosek o zasiłek rodzinny składa osoba, która  mieszka na terenie Holandii lub pracuje dla holenderskiego pracodawcy.

Gdy dziecko urodziło się na terenie Holandii, należy udać się do urzędu gminy w celu zgłoszenia tego faktu oraz zameldowania dziecka.

W przypadku, gdy jest to pierwsze dziecko urząd gminy przesyła specjalny formularz do wypełnienia.

W przypadku urodzenia drugiego lub kolejnego dziecka urząd gminy sam informuje SBV, a ten przesyła decyzję o wysokości zasiłku do osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny.

W innych przypadkach np. gdy ktoś nie mieszka w Holandii lub gdy ktoś przyjechał mieszkać lub pracować w Holandii lub gdy adoptował dziecko SVB nie może automatycznie uzyskać informacji i w takim przypadku  można samemu skontaktować się telefonicznie i poprosić o wniosek.

Można również wypełnić wniosek przez Internet, korzystając z DigiD.

Aby otrzymać Kinderbijslag na dzieci mieszkające w Polsce, należy złożyć wniosek z załączonymi dokumentami:

- paszport/ dowód osobisty,

- potwierdzenie wspólnego zameldowania w Polsce,

- jaaropgaaf,

- akt zawarcia małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci

- zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o niepobieraniu zasiłku w Polsce.

 

W przypadku jakichkolwiek zmian np. zaprzestanie nauki przez dzieci w wieku 16-17,  należy niezwłocznie poinformować SVB.

Więcej informacji znajdziesz na stronie SVB: http://www.svb.nl

Stawki:
Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka.

Kinderbijslag (stawki w tej samej wysokości od 2012 roku)

Kwota w euro na kwartał

 Za dziecko

Od 0 do 5 lat

6 do 11 lat

Od 12 do 17 lat

Kwota

€ 191,65

€ 232,71

€ 273,78

 

Terminy płatności

  • Czwarty kwartał: 02 stycznia. 
  • Pierwszy kwartał: 01 kwietnia
  • Drugi kwartał: 01 lipca 
  • Trzeci kwartał: 01 października 

Jaki jest dopuszczalny limit dochodów dziecka?

Dziecko może zarobić maksymalnie € 1.266 euro netto na kwartał. Dotyczy to sumy wszystkich dochodów dziecka w danym kwartale. Jeżeli dochody dziecka w danym kwartale przekroczą € 1.266 euro netto, prawo do zasiłku rodzinnego za ten kwartał nie przysługuje. W czasie wakacji dziecko może zarobić dodatkowo 1.300 euro.

 Źródło:

http://www.svb.nl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Zobacz także:

Zasiłki rodzinne - Irlandia

Pracując w Irlandii można otrzymać nawet 300 EUR zasiłku na dwójkę dzieci...

WW-uitkering – zasiłek dla bezrobotnych

Pomoc w uzyskaniu WW-uitkering – zasiłku dla bezrobotnych w Holandii. Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz!

Dodatki rodzinne - Wielka Brytania

Brytyjczycy posiadają chyba najbardziej chojny socjalny system wsparcia dla młodych rodziców...

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!