PIT 36 i PIT/ZG

Kto powinien złożyć PIT 36 i załącznik PIT/ ZG przed urzędem skarbowym?
Zgodnie z ustawą o PIT, podatnicy osiągający dochody z zagranicy i posiadający miejsce zamieszkania w Polsce mają obowiązek złożenia deklaracji PIT w polskim urzędzie skarbowym. Jednocześnie powinni dołączyć do zeznania formularz PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.

Rozlicz podatek z zagranicy - PIT 36 i PIT/ZG otrzymasz z rabatem 50 PLN!
Nasza oferta - przygotowanie deklaracji PIT 36 oraz załącznika PIT/ZG: 99 PLN plus podatek VAT (regularna opłata 149 PLN plus podatek VAT)

Jak się zgłosić?
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na tej stronie

Wymiana informacji między urzędami - dlaczego warto złożyć zeznanie PIT 36 i PIT/ZG w Polsce?
Warto wiedzieć, że od rok 2013 polskie urzędy skarbowe mają ułatwiony dostęp do informacji o dochodach polskich obywateli za granicą. W ciagu dwóch lat wymiana informacji stanie się automatyczna. Oznacza to, że urzędy w Polsce będą mogły wstecznie skontrolować źródła dochodów podatników i sprawdzić, czy właściwe rozliczenie PIT zostało złożone. Co do zasady, zobowiązania z tytułu nieujawnionych źródeł dochodów przedawniają się w z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Więcej na:
Czy już od 2013 urzędnicy skarbowi będą wysyłać informacje podatkowe do instytucji za granicą?
Dyrektywa Rady EU o wymianie informacji podatkowych