26.07.2017

Zmiany w przepisach dotyczących świadczenia rodzinnego Kindergeld

Kindergeld za pół roku wstecz – zmiany w przepisach

Zgodnie z ustawą, której projekt przedstawiono 27 kwietnia 2017 roku w Bundestagu, wnioski o przyznanie świadczenia Kindergeld będą rozpatrywane tylko do pół roku wstecz od daty wpłynięcia wniosku do urzędu Familienkasse, z wykluczeniem miesiąca, w którym wniosek wpłynął do urzędu.

Nowa ustawa ma na celu zatrzymanie wyłudzeń świadczeń w głównej mierze przez osoby z krajów Unii Europejskiej. Zmienia ona sposób w jaki rozpatrywane są wnioski o przyznanie zasiłku. Dotychczas wniosek rozpatrywany był do 4 lat wstecz, liczone od końca roku, w którym powstało prawo do zasiłku, od momentu wpłynięcia do urzędu. Innymi słowy, osoba pracująca w Niemczech nieprzerwanie od roku 2013, która złożyła wniosek w roku bieżącym, mogła liczyć na wyrównanie świadczenia za cały okres wsteczny. Obecnie, pomimo przepracowania w ciągłości nawet czterech lat, świadczenie będzie mogło być wypłacone jedynie do pół roku wstecz od daty wpłynięcia wniosku, z wykluczeniem miesiąca, w którym wniosek wpłynął do urzędu oraz za okres bieżący.

Kindergeld – dla kogo?

Niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld przysługuje osobom, które legalnie pracują i przebywają na terenie Niemiec. Głównym wymogiem urzędowym jest rezydentura podatkowa, której głównym kryterium przyznania jest nieprzerwany pobyt na terenie Niemiec przez okres dłuższy niż pół roku. Ponadto rezydentura przyznana może być na wniosek w kilku indywidualnych przypadkach. Jej potwierdzeniem jest decyzja podatkowa, która bezpośrednio wskazuje, czy dana osoba jest rezydentem podatkowym. Kolejnym ważnym czynnikiem jest wspólny meldunek wnioskodawcy z dziećmi na terenie Polski.

Ubieganie się bez decyzji

Nowe przepisy utrudnią pozyskanie świadczeń osobom, które pochodzą z innych państw Unii Europejskiej, a wyjeżdżają do Niemiec do pracy. Otóż jeżeli decyzja podatkowa jest dowodem na rezydenturę podatkową, to aby ubiegać się o świadczenia, w pierwszej kolejności należy się rozliczyć, co oznacza, że wnioskodawca traci cenne miesiące. Na szczęście wniosek można złożyć wcześniej, bez kopii decyzji podatkowej, którą można dostarczyć do Familienkasse w późniejszym terminie, gdy wniosek jest rozpatrywany. Trudność w takiej sytuacji może wywołać jedynie sam urząd prosząc w piśmie o dostarczenie decyzji, zanim ta zostanie wydana, dodatkowo wiążąc wnioskodawcę terminem.

Co najlepiej zrobić?

W świetle zmian w przepisach jakie czekają osoby, które będą ubiegać się o Kindergeld, a które mają za sobą kilka przepracowanych lat na terenie Niemiec, najrozsądniejszym wyjściem będzie możliwie jak najszybsze złożenie wniosku. Może on nie zawierać wszystkich koniecznych załączników, ważne żeby trafił do urzędu przed końcem roku 2017, gdyż dla urzędników terminem wiążącym jest termin otrzymania wniosku, nie jego wysłania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ UBIEGANIA SIĘ O KINDERGELD    >>>PRZEJDŹ DO OFERTY<<<