27.11.2018

Od nowego roku wyższe pensje w Niemczech

Kwota wynagrodzenia minimalnego w Niemczech ulega zmianie co roku w styczniu. W 2019 roku zostanie podniesiona o niecałe 4%.

Przypominamy, że w tym roku płaca minimalna brutto w Niemczech wynosi 8,94 euro za godzinę. Nowy niemiecki minister pracy, Hubertus Heil zapowiadał wzrost wynagrodzeń nawet o 7,5% do 2020 r. Oznaczałoby to, że w 2020 r. najniższa krajowa mogłaby wynosić nawet 9,61 euro. Urzędnika poparły ważne instytucje typu Bundesbank, Europejski Bank Centralny oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Niedawno oficjalnie zatwierdzone zostały zmiany, według których najniższe wynagrodzenie, które będzie musiał zapewnić pracodawca niemiecki, wyniesie w 2019 r. 9,19 euro brutto za godzinę. Oznacza to wzrost pensji o 35 eurocentów za godzinę pracy. Prawdopodobnie w 2020 r. nastąpi kolejna podwyżka o 16 eurocentów, w związku z czym płaca minimalna będzie wynosiła 9,35 euro, czyli o 26 eurocentów mniej niż deklarowano.  W porównaniu do ciągle rosnących cen żywności i ogólnych kosztów życia wydaje się, że te podwyżki są stanowczo za małe.