26.10.2018

Elastyczne godziny pracy w Wielkiej Brytanii

Stała praca kojarzy nam się z pięcioma dniami roboczymi w tygodniu po 8 godzin dziennie. Okazuje się, że nie koniecznie we wszystkich firmach przestrzegany jest ten wymóg i coraz więcej przedsiębiorstw umożliwia swoim pracownikom elastyczność. Za przykład mogą posłużyć pracodawcy z Wielkiej Brytanii.

W Zjednoczonym Królestwie powoli odchodzi się od pracy w korporacjach w godzinach 9-17 na rzecz elastycznych godzin pracy. Wiele firm umożliwia pracę zdalną. Wiąże się to z efektywnością pracy i produktywnością, która jak się okazuje, jest o wiele większa, gdy pracownik sam dokonuje wyboru, kiedy ma pracować. Takie rozwiązania popiera m. in. kampania Flex Appeal, przekonująca, że pracodawcy, powinni być bardziej wyrozumiali w kwestii godzin pracy, a elastyczność sprawia, że pracownicy są dzięki temu w lepszej kondycji psychicznej i są w stanie zdziałać więcej. Kampania uświadamia również pracowników, że mają prawo wymagać elastycznych godzin pracy (jeżeli przepracowali minimum 26 tygodniu w danej firmie).

Pamiętajmy, że jeżeli decydujemy się podjąć legalną pracę w UK, pracodawca musi nam zapewnić wynagrodzenie równe przynajmniej płacy minimalnej (w 2018 r. £7,83 dla osób po 25 roku życia), umożliwić przerwy w pracy oraz udanie się na urlop. Nie powinniśmy się godzić na dyskryminację, pracę w warunkach niebezpiecznych i liczbę godzin wykraczającą tygodniowy limit.