Gewerbe

Prowadzisz działaność gospodarczą (tzw. Gewerbebetrieb) zarejestrowaną w Niemczech? Obliczymy należny podatek i przygotujemy deklarację podatkową.

 

Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech jest jednoosobowa firma tzw. Gewerbebetrieb (potocznie określaną jako Gewerbe lub Gewerba). Warto wiedzieć, że podobnie jak w Polsce prowadzenie takiej działalności w niektórych branżach wymaga tytułu mistrza zatwierdzonego przez Niemiecką Izbę Rzemiesliniczą (Handwerkskammer). Dodatkowo każdy właściciel takiej firmy zameldowany w Niemczech podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Wszystkie osoby fizyczne osiągające na terenie Niemiec dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuer), włączając osoby prowadzące Gewergebetrieb. Właściciele tych jednoosobowych firm zobowiązani są określić swoje dochody, obliczyć podatek oraz złożyć roczną deklarację podatkową. Ten obowiązek dotyczy zarówno osób, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, oraz tych, które nie osiągnęły żadnych dochodów lub ponieśli straty.

 

Oferta Europejskiego Centrum Podatkowego obejmuje wykonanie następujących czynności:

1.    Ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym, w tym sporządzenie zestawienia nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania (Einnahmenüberschussrechnung);
2.    Sporządzenie zeznania rocznego w niemieckim podatku dochodowym (Einkommensteuererklärung) wraz z właściwymi załącznikami (Anlagen);
3.    Sporządzenie zeznania rocznego w niemieckim podatku przemysłowym (Gewerbesteuererklärung);
4.    Sporządzenie zeznania rocznego w niemieckim podatku od wartości dodanej (Umsatzsteuererklärung);
5.    Sporządzenie dowodów księgowych niezbędnych dla prawidłowego udokumentowania zdarzeń gospodarczych;
6.    Reprezentowanie podatnika (Klienta) przed niemieckim urzędem skarbowym.

 

Szczegóły oferty rozliczenia Gewerbe przedstawią Państwu nasi doradcy podatkowi  - zachęcamy do kontaktu.

 

 

Co powinieneś wiedzieć o GEWERBE?


Gdzie można otrzymać wniosek o założenie działalności gospodarczej Gewerbe?

 • Wnioski o założenie, przeniesienie lub zamknięcie działalności Gewerbe można otrzymać we właściwym Urzędzie Gminy (Gemeinde) lub Urzędzie ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (Ordnungsamt). Znaczna część gmin udostępniła wnioski w internecie. Listę tych gmin wraz z linkami do wniosków można znaleźć TUTAJ...


Jakie informacje należy podać podczas rejestracji działalności Gewerbe?

 • Podstawowe informacje (imię i nazwisko, płeć, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo,  adres zameldowania w Niemczech, poprzedni adres zamieszkania oraz wyznanie – religia),
 • Związane z działalnością (adres siedziby firmy oraz szczegółowy zakres usług jakie będą wykonywane w ramach działalności),

 

Dodatkowe informacje potrzebne do rejestracji podatkowej:

 • Stan cywilny oraz ostatnia data jego zmiany,
 • Przewidywany dochód ze wszystkich źródeł roku bieżącego oraz następnego,
 • Przewidywany dochód małżonka/ partnera oraz jego dane,
 • Przewidywany obrót w roku obecnym oraz kolejnym,
 • Dane dotyczące wcześniejszej działalności gospodarczej,


Co jest potrzebne do założenia działalności Gewerbe?

 • Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • Pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej,
 • Jeśli jest to wymagane to również: zaświadczenie o wpisie rejestru handlowego lub izby rzemieślniczej, uprawnienia do wykonywania danego zawodu, koncesje, zezwolenia, zaświadczenie o niekarności (Führungszeugnis),
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty, najczęściej między 15 a 60 EUR (w zależności od gminy).

Do wglądu:

 • Potwierdzenie zameldowania w Niemczech,
 • Zaświadczenie o korzystaniu z Unijnego prawa swobodnego przemieszczania się (Freizügigkeitsbescheinigung),
 • Umowa najmu lokalu do prowadzenia danej działalności,


Rozliczenie w Gewerbe – kogo dotyczy?

Złożenie deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym dotyczy każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą w danym roku podatkowym w Niemczech. Uwaga! Dotyczy to także osób, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, nie osiągnęły żadnych dochodów lub poniosły stratę.

 

 

Do kiedy trzeba złożyć deklarację podatkową w urzędzie niemieckim?

Termin złożenia deklaracji podatkowej to 31 lipca roku następnego.

 

 

Jakie koszty można odliczyć w rozliczeniu?

W rozliczeniu Gewerbe można odliczyć wiele kosztów związanych z działalnością gospodarczą, takich jak: paliwo, Internet, telefon, wszelkiego rodzaju narzędzia, ubrania robocze, środki czystości itd. Oczywiście wszystkie rozliczenia należy dokonać na podstawie rachunków potwierdzających poniesiony koszt i potwierdzenie opłaty tego kosztu.

 

 

Jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu rozliczenia Gewerbe?

 • zaświadczenie o dochodach EU/EOG,
 • informacje i dokumenty potwierdzające składki ubezpieczeniowe,
 • wykaz przychodów i rozchodów w danym roku,
 • kopia dowodu osobistego,Opłata VAT, a Gewerbe.

Prowadząc działaność gospodarczą Gewerbe nie trzeba płacić VAT. Dotyczy to osób, które zaznaczyły we wniosku, że będą prowadziły małą działalność gospodarczą (czyli taką, której obrót w danym roku nie przekroczy 17,5 tys. euro oraz 50 tys. euro w roku kolejnym), tzw. "Kleinunternehmer".

 

 

 

O czym trzeba pamiętać prowadząc działalność Gewerbe?

 1. Przechowywanie dokumentów: istotną rzeczą jest przechowywanie wszelkiej dokumentacji obejmującej działalność Gewerbe, przez okres od 6 do 10 lat. Pod hasłem „wszelka dokumentacja” rozumie się: opłaty, rachunki zysków i strat, dokumenty związane z rejestracją firmy, nazwy i  adresy zleceniodawców, informacje o usługach i miejscach ich wykonania.
 2. Ubezpieczenie zdrowotne: dotyczy każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Niemczech.
 3. Ubezpieczenie rentowo - emerytalne: to ubezpieczenie dotyczy wybranej grupy osób prowadzącej działalność gospodarczą (np. rzemieślnicy)

Gdzie należy złożyć wniosek o wyrejestrowaniu Gewerbe?

Zgodnie z § 14 Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech tj. Gewerbeordnung (GewO) każda zmiana (w tym zamknięcie) dotycząca prowadzenia działaności gospodarczej przez przedsiębiorcę powinna zostać zgłoszona. Można to zrobić w zasadzie we wszystkich miejscach, które zostały poinformowane o jego założeniu działalności. Zatem będzie to:

 • Urząd skarbowy,
 • Izba rzemieślnicza (lub przemysłowo – handlowa),
 • BG Bau (czyli państwowa ubezpieczalnia wypadkowa dla pracowników budowlanych),
 • Amt für Arbeitsschutz (Biuro Bezpieczeństwa Pracy).

Odpowiedni wniosek można przekazać pisemnie lub osobiście. Do wglądu należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, tzw. "Gewerbeschein",
 • potwierdzenie zameldowania w Niemczech,
 • kopia dowodu osobistego.
W większości gmin i miast w Niemczech można zamknąć działalność bezpłatnie.

Zobacz także:

Zwrot podatku VAT z zagranicy

Masz własny interes i działasz na rynkach Unii Europejskiej? Możesz odzyskać podatek VAT zapłacony za granicą! Jeśli nie pozwala ci na to czas, obawiasz się procedur...

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!