Dodatki rodzinne - Austria

Kindergeld = Kinderbetreuungsgeld

(http://www.arbeiterkammer.at/bilder/d117/Kinderbetreuung2010.pdf)

W Austrii o zasiłek może starać się jeden z rodziców. Istnieją dwa rodzaje zasiłku rodzinnego, tzw. einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld (zasiłek rodzinny uzależniony od osiągniętych dochodów) oraz pauschale Kinderbetreuungsgeld (zasiłek rodzinny naliczany ryczałtowo).

Einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld

Kto może starać się o ten rodzaj zasiłku?
Rodzic, którego dzieci urodziły się przed 30.09.2009 roku mogą starać się o w/w zasiłek.

Ponadto zasiłek przysługuje nie tylko rodzonym rodzicom, ale również rodzinom zastępczym oraz rodzicom adopcyjnym. Należy pamiętać, że o zasiłek może ubiegać się tylko jeden z rodziców. Istnieje oczywiście dwukrotna zamiana osoby pobierającej zasiłek między matką a ojcem dziecka.


Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski należy składać w instytucji, w której odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, np. Wiedeńska Kasa Chorych (Wiener Gebietskrankenkasse).


Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o w/w zasiłek?

- rodzic, który stara się o zasiłek musi mieszkać oraz być zameldowany w tym samym miejscu, co dziecko,
- należy pobierać Familienbeihilfe (zasiłek rodzinny na współmałżonka),
- na 6 miesięcy przed narodzinami dziecka należy być zatrudnionym  na terenie Austrii,
- należy prowadzić gospodarstwo domowe na terenie Austrii,
- nie można pobierać zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld) podczas pobierania zasiłku rodzinnego,
- dla obcokrajowców: każdy obcokrajowiec musi uzasadnić swój pobyt w Austrii!


Jaka jest wysokość w/w zasiłku?

Zasiłek rodzinny uzależniony od osiągniętych dochodów opiewa na 80% średniego dochodu. Maksymalnie przyznawane jest 33Euro na dzień (ok. 2000Euro na miesiąc).


Wyliczanie takie zasiłku następuje na dwa sposoby:

  1. Przy wyliczaniu tego rodzaju zasiłku brana jest pod uwagę dniówka wyliczana na podstawie tygodniówek, czyli brane jest pod uwagę wynagrodzenie z trzech ostatnich miesięcy pracy przed rozpoczęciem zakazu wykonywania pracy. Jeżeli rodzic nie otrzymuje tygodniówek, brane jest pod uwagę wynagrodzenie z trzech ostatnich miesięcy na osiem tygodni przed narodzinami dziecka.
  2. Drugi sposób wyliczania bierze pod uwagę dochody osiągnięte w ostatnim roku kalendarzowym przed narodzinami dziecka, w którym nie był pobierany zasiłek rodzinny.


UWAGA!!!

W Austrii obowiązuje tzw. Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen!
Kobieta musi być badana minimum 5 razy podczas trwania ciąży. Ponadto do 14 miesiąca życia dziecko również musi być badane minimum 5 razy. Pierwsze dziewięć badań musi odbyć się jednak do 10 miesiąca życia dziecka, w przeciwnym razie zasiłek zostanie pomniejszony o 16,50Euro.


Jak  długo rodzic otrzymuje ten rodzaj zasiłku?

W tym wypadku obowiązuje zasada 12+2, tzn., że rodzic pobiera zasiłek przez pełne 12 miesięcy po narodzinach dziecka. Jeżeli po upływie tego czasu drugi rodzic ma również prawo do zasiłku, wypłacany jest on do 14 miesiąca życia dziecka.


Jaka jest granica osiągniętych dochodów, aby móc ubiegać się o zasiłek?

Aby móc ubiegać sie o w/w zasiłek dochody w ciągu roku kalendarzowego nie mogą przekroczyć 5800Euro, w ciągu miesiąca 366Euro. Granica ta odnosi się do każdego miesiąca w danym roku kalendarzowym, również podczas którego jest pobierany zasiłek. Jeżeli dochody przekraczają w/w kwotę należy zasiłek zwrócić.


Jeżeli nie należy mi się einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld czy można zamienić ten model na pauschale Kinderbetreuungsgeld?

Istnieje możliwość zamiany einkommensabängige Kinderbetreuungsgeld na pauschale Kinderbetreuungsgeld, jeżeli ten drugi okazuje się bardziej korzystny dla rodzica. Jednak należy pamiętać, że zamiana w drugą stronę nie istnieje!


UWAGA!!!!

Rodzice, którzy pobierają ten rodzaj zasiłku nie mogą ubiegać się o zapomogę na dzieci pochodzące z ciąży mnogiej, jak również o dodatek do zasiłku!


Pauschale Kinderbetreuungsgeld

W tym rodzaju zasiłku rodzinnego istnieje 4 modele (patrz poniżej). Na jeden z nich musi się zdecydować rodzic, który stara się o zasiłek. Należy pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na jeden model, jest on wiążący również podczas zmiany rodzica, który w/w zasiłek pobiera. Istnieje dwukrotna (w obrębie jednego modelu) zamiana osoby pobierającej zasiłek między matką a ojcem.


Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski należy składać w instytucji, w której są odprowadzane składki na ubezpieczenie.


Jakie warunki należy spełnić, aby móc starać się o w/w zasiłek?

- rodzic, który stara się o zasiłek musi mieszkać oraz być zameldowany w tym samym miejscu, co dziecko,
- należy pobierać Familienbeihilfe (zasiłek rodzinny na współmałżonka),
- na 6 miesięcy przed narodzinami dziecka należy być zatrudnionym  na terenie Austrii,
- należy prowadzić gospodarstwo domowe na terenie Austrii,
- nie można przekroczyć określonej granicy osiągniętych dochodów,
- dla obcokrajowców: każdy obcokrajowiec musi uzasadnić swój pobyt w Austrii!


UWAGA!!!

W Austrii obowiązuje tzw. Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen!
Kobieta musi być badana minimum 5 razy podczas trwania ciąży. Ponadto do 14 miesiąca życia dziecko również musi być badane minimum 5 razy. Pierwsze dziewięć badań musi odbyć się jednak do 10 miesiąca życia dziecka, w przeciwnym razie zasiłek zostanie pomniejszony o 16,50Euro.


Jaka jest granica osiągniętych dochodów, aby móc ubiegać się o Kinderbetreuungsgeld?

Dochód nie może przekroczyć 16200Euro, czyli miesięcznie nie można przekroczyć 1220Euro brutto (te dane dotyczą roku 2010). Granica ta odnosi się do każdego miesiąca w danym roku kalendarzowym, również podczas którego jest pobierany zasiłek. Jeżeli dochody przekraczają w/w kwotę należy zasiłek zwrócić.


Jakie są modele zasiłku rodzinnego naliczanego ryczałtowo (pauschale Kinderbetreuungsgeld)?


Model 12+2

Zasiłek przyznawany jest rodzicowi przez 12 pełnych miesięcy od narodzin dziecka. W przypadku skorzystania z prawa pobierania do zasiłku przez drugiego rodzica zasiłek ten przysługuje przez 14 pełnych miesięcy od narodzin dziecka. Wysokość takie zasiłku wynosi 33Euro dziennie lub ok. 1000Euro miesięcznie.


Model 15+3
Zasiłek przyznawany jest rodzicowi przez 15 pełnych miesięcy od narodzin dziecka. W przypadku skorzystania z prawa pobierania do zasiłku przez drugiego rodzica zasiłek ten przysługuje przez 18 pełnych miesięcy od narodzin dziecka. Wysokość takie zasiłku wynosi 26,60Euro dziennie lub  798Euro miesięcznie.


Model 20+4

Zasiłek przyznawany jest rodzicowi przez 20 pełnych miesięcy od narodzin dziecka. W przypadku skorzystania z prawa pobierania do zasiłku przez drugiego rodzica zasiłek ten przysługuje przez 24 pełne miesiące od narodzin dziecka. Wysokość takie zasiłku wynosi 20,80Euro dziennie lub  624Euro miesięcznie.


Model 30+6

Zasiłek przyznawany jest rodzicowi przez 30 pełnych miesięcy od narodzin dziecka. W przypadku skorzystania z prawa pobierania do zasiłku przez drugiego rodzica zasiłek ten przysługuje przez 36 pełnych miesięcy od narodzin dziecka. Wysokość takie zasiłku wynosi 14,53Euro dziennie lub  436Euro miesięcznie.


Czy mogę starać się o zapomogę na dzieci pochodzące z ciąży mnogiej (Mehrlingszuschlag), jeżeli pobieram tego rodzaju zasiłek?

Od 01.01.2010 przyznawany jest na dzieci pochodzące z ciąży mnogiej 50procentowy dodatek do przyznanej kwoty.


Czy można się starać o inne dodatki do zasiłku rodzinnego?

Od 01.01.2010 rodzice, którym urodziły się dzieci przed 30.09.2009 mogą starać się o zapomogę na dzieci. Ona nie jest wypłacana wstecz (jako wyrównanie), naliczana jest ryczałtowo i wynosi 6,06Euro dziennie, w skali miesiąca 180Euro. Jeden z rodziców nie może przekroczyć 5800Euro dochodów w skali roku, natomiast drugi 16200Euro.

Zobacz także:

WAZO, ZEZ – zasiłek macierzyński i porodowy

Pomoc w uzyskaniu WAZO, ZEZ – zasiłek macierzyński i porodowy w Holandii. Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz!

Kindergeld

Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń rodzinnych Kindergeld w Niemczech. Wypełnij formularz zgłoszeniowy...

Dodatki rodzinne - Austria

W Austrii o zasiłek może starać się jeden z rodziców. Istnieją dwa rodzaje zasiłku rodzinnego...

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!