Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Rozliczenie podatku za pracę w Niemczech 2020 - kwoty wolne od podatku

Rozliczenie podatku za pracę w Niemczech  2020 - kwoty wolne od podatku

Czy warto ubiegać się o zwrot podatku?

W Niemczech bardzo dużo zależy od klasy podatkowej, w jakiej obecnie się znajdujesz. Ma to bezpośredni związek ze stanem cywilnym. Jeśli klasa podatkowa znajduje się w przedziale od 2 do 6, to najprawdopodobniej taka osoba podlega obowiązkowi rozliczenia się. W przypadku 1 klasy zwykle nie ma takiego obowiązku, ale z pewnością można stwierdzić, że zwrot nadpłaconego podatku może się bardzo opłacić każdemu. Niewątpliwie WARTO ubiegać się o taki zwrot.

Wiemy, że Niemcy to kraj, który ma bardzo wysokie podatki. W tej chwili znajduje się na drugim miejscu w Europie pod względem wysokości podatków, zaraz za Belgią.

 

Zmiany

W 2020 roku nastąpiło kilka zmian i warto o nich wspomnieć.

Kwota wolna od podatku w Niemczech to tzw. „minimum socjalne”, które nie podlega opodatkowani. Obecnie te kwoty są następujące: 9.408 euro brutto, w przypadku osoby samotnej a w przypadku małżeństwa, ta kwota wynosi już 18.816 euro brutto.

Ważną informacją dla osób posiadających dzieci będzie także podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla nich. Kwota Kinderfreibetrag obecnie wynosi 2586 euro przypadające na dziecko oraz rodzica. Jeśli rodzice rozliczają się wspólnie i mają jedno dziecko, dla nich ta kwota wynosi 5172 euro.

 

Kiedy przysługuje ulga na dzieci?

 Ulga przysługuje rodzicom, których dzieci nie przekroczyły 18 roku życia. Ten czas może ulec wydłużeniu do 21 roku życia, jeśli dziecko nie posiada żadnych dochodów i widnieją jako osoby poszukujące pracy.

Jest możliwość korzystano z takiej ulgi do momentu, ukończenia przez dziecko 25 roku życia, jednak musi być spełniony jeden z niżej wymienionych warunków:

 

* Dziecko podjęło studia lub naukę zawodu,

* Dziecko jest w trakcie podejmowania nauki lub studiów (maksymalnie 4 miesiące),

* Dziecko czeka na przyznanie nauki lub studiów ze względu na ograniczoną ilość miejsc,

* Dziecko rozpoczęło wolontariat socjalny, ekologiczny lub inny (tu należy skonsultować czy dany wolontariat upoważnia do korzystania z ulgi).

 

W tym roku nie zmienił się podatek solidarnościowy nie uległ zmianie, ale możemy być pewni, że zmiany pojawia się w roku następnym. Będziemy Was o tym informować. Również podatek kościelny nie uległ zmianie i wciąż wynosi od 8 do 9%.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!