Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Rozliczenie podatku z zagranicy - jak się rozliczyć i ile trwa zwrot podatku?

Osoby pracujące legalnie w Holandii, Niemczech, Anglii lub innych krajach mają możliwość wystąpienia o zwrot nadpłaconego tam podatku. Jak rozliczyć się z podatku z zagranicy? Jak długo trwa zwrot podatku? Dowiedz się z artykułu.

Jak rozliczyć zwrot podatku z zagranicy?

Do ubiegania się o zwrot podatku z zagranicy są uprawnione legalnie pracujące poza Polską osoby, z których pensji regularnie potrącano zaliczki na poczet podatku dochodowego. Zazwyczaj wysokie nadpłaty dotyczą osób zatrudnionych za granicą sezonowo, których dochody roczne nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, a także pracowników korzystających z różnych ulg i odliczeń podatkowych. Aby prawidłowo wykonać rozliczenie z zagranicy, należy złożyć stosowne dokumenty w wymaganym terminie.

Jak rozliczyć zwrot podatku w Holandii?

Rozliczenia podatkowe z zagranicy z holenderskim urzędem skarbowym są obowiązkowe w sytuacji, gdy przewidywana dopłata wynosi więcej niż 45 euro albo wysokość zwrotu wynosi minimum 14 euro. Do rozliczenia podatku konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza oraz złożenie stosownych dokumentów: zaświadczenia ze skarbówki w Polsce, karty podatkowej Jaaropgaaf od pracodawcy, potwierdzenia rachunku bankowego oraz kopii dowodu osobistego bądź paszportu. Pracownicy zameldowani w Holandii mają obowiązek złożyć deklarację za ubiegły rok do 1 maja, a niezameldowani – do 1 lipca. Podatnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku aż do 5 lat wstecz, składając odpowiednie wnioski samodzielnie lub korzystając z usług wykwalifikowanych specjalistów. Doświadczone biura udzielają pomocy klientom w różnych kwestiach, m.in. informują, jak obliczyć zwrot podatku z zagranicy albo pomagają w wypełnieniu dokumentów.

Rozliczenie podatku w Niemczech

W Niemczech obowiązują dwa rodzaje rozliczeń podatkowych: ograniczony (Eschraenkte Steuerpflicht) i nieograniczony (Unbeschraenkte Steuerpflicht). Pierwszy dotyczy osób pracujących legalnie w tym kraju w okresie do 183 dni w danym roku podatkowym, których suma przychodów nie przekracza równowartości 90% dochodów. Rodzaj drugi dotyczy osób pracujących w Niemczech przez ponad 183 dni.

Do rozliczenia podatkowego w Republice Federalnej Niemiec wymagane jest złożenie w urzędzie Finanzamt karty podatkowej Lohnsteuerbescheinigung lub odcinka z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w danym roku podatkowym, kopii paszportu lub dowodu osobistego, a także podbitego przez polski urząd skarbowy zaświadczenia UE-EOG o dochodach uzyskanych w Polsce. Konieczne jest też dostarczenie karty podatkowej oraz dokumentów potwierdzających legalną pracę w Niemczech, takich jak umowa najmu mieszkania, kopie regularnie opłacanych rachunków za media, bilety za dojazdy do pracy itp. Wskazane dokumenty należy złożyć do 31 lipca.

Jak uzyskać zwrot podatku z zagranicy w Anglii?

Legalni pracownicy w Anglii mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Aby ubiegać się o zwrot nadpłat, należy złożyć w brytyjskim urzędzie podatkowym HM Revenue&Customs deklarację podatkową, która uwzględnia wszystkich pracodawców. Każdego roku urząd określa wysokość zarobków zwolnionych z podatku. Przykładowo, za rok 2019/2020 wyniosła ona 12 500 GBP. Jeśli suma dochodów nie przekroczyła danej kwoty, pracownik może uzyskać pełen zwrot potrąconego podatku. Jak obliczyć zwrot podatku z zagranicy? Można skorzystać z szacunkowych kalkulatorów zamieszczonych w internecie lub z usług profesjonalnych firm świadczących wspomniane usługi.

Aby ubiegać się o zwrot, należy dostarczyć niezbędne dokumenty po zakończeniu roku podatkowego trwającego od/do 5 kwietnia, ewentualnie od razu po zakończonej pracy u ostatniego pracodawcy w przypadku nieplanowania powrotu do Wielkiej Brytanii. Do wnioskowania potrzebne są formularze P45 (dokument otrzymywany po zakończeniu zatrudnienia), P60 (dokument uzyskany na zakończenie roku podatkowego) albo payslip od każdego pracodawcy. Rozliczeniu podlegają tylko osiągnięte dochody. Nie można więc ująć w rozliczeniu rocznym np. biletów za przelot, rachunków i innych kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem.

Ile trwa zwrot podatku z zagranicy?

W Wielkiej Brytanii procedura zwrotu podatku trwa ok. 2-4 miesiące, a w Holandii od 3 do 12 miesięcy. W Niemczech urząd ma maksymalnie kilka miesięcy na zwrot, jednakże bardzo często wypłata następuje w okresie 5-8 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Czy zwrot podatku z zagranicy jest opodatkowany w Polsce?

Należy wiedzieć, że są przypadki, kiedy zwrot podatku zagranicznego należy oddać polskiej skarbówce. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy podatnik odliczył podatek zapłacony w Anglii, Niemczech lub innym kraju od polskiego podatku, a potem otrzymał całościowy lub częściowy zwrot tego pierwszego. Powinien on więc doliczyć ów zwrot do podatku polskiego rozliczanego w corocznej deklaracji PIT.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!