Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Roliczenie podatku z Niemiec. Czy rozliczać się z małżonkiem, który mieszka w Polsce?

Roliczenie podatku z Niemiec. Czy rozliczać się z małżonkiem, który mieszka w Polsce?

Osoby zameldowane na terenie Niemiec mają obowiązek złożyć dokumenty umożliwiające rozliczenie podatku do 31 lipca każdego roku następnego. Jeżeli pracowaliśmy w Niemczech w roku 2019, to musimy złożyć takie dokumenty do końca lipca roku 2020.

Pracujący w Niemczech mają możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem przebywającym w Polsce. Zusammenveranlagung, czyli wspólne rozliczenie, które uwzględnia zarówno dochody osoby pracującej w Niemczech, jak i współmałżonka. Z założenia zakłada się, że to jednak Einzelveranlagung, czyli indywidualny sposób rozliczenia podatków może być korzystniejszy, jednak często okazuje się to nieprawdą. Dlaczego?

Jeżeli rozliczamy się wraz z małżonkiem, to możemy liczyć na pewne odliczenia, z tytułu rozłąki z rodziną, która została w Polsce. W tym celu należy podać przybliżone koszty podróży do Polski w rozrachunku rocznym.

Okazuje się, że osoby, które przepracowały ponad 183 dni, a ich małżonek znajdujący się na terenie Polski nie zarabia więcej niż dana osoba, to znacznie korzystniejsza będzie wspólna forma rozliczenia podatku. Jeżeli decydujemy się na ten typ rozliczenia, niezbędne będzie dostarczenie formularza (z uwzględnioną pieczątką polskiego urzędu) z danymi osobowymi. Jeśli osoby chcące rozliczać się wspólnie posiadają dzieci do 18 roku życia, powinny złożyć również zatwierdzone przez opiekę społeczną zaświadczenie o przyznanym zasiłku na dziecko lub dzieci.

Kolejnym plusem, jaki może się wiązać ze wspólnym rozliczeniem, jest fakt, że kwota wolna od podatku może ulec podwojeniu.

Należy pamiętać, że w trakcie rozliczania podatku nie jest istotne czy małżeństwo rozlicza się wspólnie na terenie Polski, ale należy zwrócić uwagę na to, że wspólne dochody spoza Niemiec nie mogą przekroczyć kwoty 6200 euro, jeśli tylko jeden z nich pracuje na ternie Niemiec.

 

Warto pamiętać, że kwestie formalne związane z rozliczeniem podatku, a także jego zwrotem, można przekazać w ręce specjalistów. Zapraszamy do kontaktu osoby, które potrzebują pomocy w uzyskaniu jak najwyższego zwrotu podatku!

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!