Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Praca w Niemczech — różnice w rozliczeniu ograniczonym i nieograniczonym

Praca w Niemczech — różnice w rozliczeniu ograniczonym i nieograniczonym

W tym roku, aby otrzymać zwrot podatku, mamy obowiązek rozliczyć się do 31 lipca 2020 roku. Zwykle na zwrot podatku czekamy od 3 do nawet 6 miesięcy od złożenia wszystkich dokumentów.

 

Czy wiesz jak się rozliczyć?

 Funkcjonują dwa rodzaje rozliczenia dochodu z Niemiec. Obowiązek podatkowy ograniczony oraz nieograniczony.

Pierwszy z nich dotyczy osób, które w sposób legalny wykonywały prace na terenie Niemiec nie dłużej niż przez 183 dni. Ten rodzaj oznacza, że podatek zostanie naliczony jedynie od dochodów, które pochodzą z Niemiec. Często można usłyszeć, że ta forma rozliczenia jest niekorzystna, ponieważ niesie za sobą kilka ograniczeń. W tym przypadku nie ma możliwości naliczenia żadnych ulg, mimo że bardzo często to właśnie one stanowią o znacznie wyższym zwrocie podatku, który został nadpłacony w ciągu roku. Przy rozliczeniu ograniczonym nie ma również możliwości wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem. Należy pamiętać też o tym, że koszt wszystkich opodatkowanych wpływów przypadających na jedną osobę nie może przekraczać 90% jej ogólnych dochodów.

W przypadku obowiązku podatkowego nieograniczonego, do obliczenia podatku, liczą się wszystkie dochody, nie tylko z Niemiec. Takiemu podatkowi podlegają ci, którzy przepracowali na terenie Niemiec więcej niż 183 dni w roku, a ich dochód ogólny składa się w 90% z tych pochodzących z pracy w Niemczech. Jest jeszcze jeden warunek. Dochód z innych krajów nie może przekroczyć w danym roku pewnej ustalonej stawki (każdego roku jest ona inna i zostaje ustalona na rok następny).

Jeśli w ostatnim roku liczba dni przepracowanych w Niemczech była mniejsza niż 183, a zależy nam na tym, aby podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, należy złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek, który zostanie rozpatrzony.

Warto zapamiętać, że nieograniczony obowiązek podatkowy będzie dużo lepszym rozwiązaniem, ponieważ przewiduje on różnego rodzaju ulgi i możliwości, dzięki czemu zwrot podatku może być znacznie wyższy.

 

Kary za przekroczenie terminu

W tym roku osoby, które mają obowiązek rozliczenia się za rok 2019, muszą zdążyć do 31 lipca 2020 roku. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, podatnik podlega karom pieniężnym za zwłokę. Taka kara wynosi 25 euro za każdy następny miesiąc opóźnienia.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!