Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

PIT ZG - rozliczenie 2021. Jak wypełnić załącznik ZG?

PIT ZG - rozliczenie 2021. Jak wypełnić załącznik ZG?

Czym jest PIT-ZG? Kto musi go wypełnić?

PIT ZG to nic innego, jak rozliczenie przychodów z zagranicy. PIT zagranica obowiązuje zarówno tych pracowników, którzy mają wynagrodzenie z zagranicy, mimo że pracują na terenie Polski, a także tych, którzy regularnie wyjeżdżają do pracy poza granicę ojczyzny.

Obowiązek złożenia PIT-u ZG zależy głównie od tego, z jakiego kraju pochodziły zarobki w danym roku.

 

Uwaga! PIT ZG nie dotyczy obcokrajowców, którzy pracują na terenie Polski. Podobnie kiedy Polski pracownik wyjechał w delegacje za granicę, ale został wylogowany przez polskiego pracodawcę.

 

Załącznik ZG

PIT ZG to tak naprawdę załącznik ZG, który należy dołączyć do poszczególnych rozliczeń tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Każde zeznanie wymaga oddzielnego druku, który należy załączyć z uwzględnieniem tych rubryk, które dotyczą danego zeznania (C.2,C.3,C.4, a także cześć C.1)- oznaczenia dotyczące wyznaczenia źródeł przychodu.

Uwaga! Jeżeli żródłami przychodu były różne kraje, to należy wypełnić adekwatną ilość załączników! Każdy kraj wymaga jednego załącznika.

 

Ważne!

  •  Jeżeli podatnik nie dorabiał dodatkowo na terenie Polski, to nie może on uwzględnić w załączniku kwot, które są objęte zasadą zwolnienia z progresji. Jeżeli natomiast otrzymywał przychody z Polski, na takich samych zasadach jak zza granicy i jeśli przychody zza granicy byłyby objęte zasadą zwolnienia z progresją, wtedy kwoty należy dodać do załącznika.
  •  Małżeństwa składają załączniku oddzielnie, nawet jeżeli generalnie rozliczają się wspólnie. Każda deklaracja wykazująca zarobki zza granicy, wymaga osobnego załącznika.
  •  W przypadku, gdy podatnik musi zastosować zasadę proporcjonalnego odliczenia przy przychodach pochodzących zza granicy, to musi wykazać te przychody w załączniku ZG, nawet jeśli nie dorabiał dodatkowo w Polsce.
  •  Osoby składające dwie deklaracje, czyli PIT-36 i PIT-36L - złożą tylko jeden załącznik za zarobki z innego kraju. Będzie to po prostu załącznik do deklaracji PIT-36.
  •  Należy pamiętać także o tym, że ulga abolicyjna nie jest uwzględniona w załączniku ZG.

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!