Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Ile się czeka na zwrot podatku z Niemiec?

Ile się czeka na zwrot podatku z Niemiec?

 

Czy mogę ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

Każdy, kto pracował w Niemczech i miał przez pracodawcę odprowadzone zaliczki na podatek od wynagrodzenia (po niem. Lohnsteuer) może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Podatek dochodowy zwykle jest obliczany z góry. To, jaką kwotę zwrot podatku otrzyma podatnik, zależy od wielu czynników. Najistotniejszym czynnikiem jest klasa podatkowa, która określa stawki podatkowe oraz odliczenia odpowiednich ulg, wysokość odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy czy kwota wolna od podatku.

 

Do kiedy można ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

 

Rozliczeniu z urzędem skarbowym (po niem. Finanzamt) podlegają dochody osiągnięte do 4 lat wstecz, tzn. do końca roku 2019 roku można złożyć zeznanie podatkowe za rok 2015.

Co do zasady, nie ma obowiązku rozliczenia podatku w Niemczech – podlega mu zaledwie co drugi pracownik. Obowiązek powstaje, gdy z punktu widzenia urzędu skarbowego istnieje ryzyko, że pobrane zaliczki na podatek dochodowy były zbyt niskie. Wystarczy, że podatnik spełni jeden (lub więcej) z poniższych warunków a powstanie obowiązek rozliczenia:

  

  • podatnik otrzyma wezwanie z niemieckiego urzędu skarbowego do rozliczenia podatku dochodowego,
  • dochód uzyskany w Niemczech przekroczył kwotę 11 000 €,
  • podatnik lub współmałżonek pobierali wynagrodzenie opodatkowane klasą podatkową V lub VI,
  • na karcie podatkowej (tzw. Lohnsteuerkarte / Lohnsteuerbeschenigung), wystawionej prze pracodawcę widnieją w punktach 17., 20., 21., kwoty wolne do podatku (tzw. Steuerfreibetrag)
  • podatnik oprócz wynagrodzenia miał inne dochody (np. pobierał świadczenia dla bezrobotnych, Elterngeld, Kindergeld ma przychody kapitałowe czy wynikające z najmu),
  • podatnik był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy,
  • podatnik rozwiódł się (lub owdowiał) w roku podatkowym i w tym samym ponownie się pobrał,
  • podatnik otrzymał od pracodawcy odprawę, która została opodatkowana w sposób preferencyjny ( zgodnie z tzw. Fünftelregelung § 34 EStG),
  • podatnik posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec (po niem. Gewerbe),
  • podatnik z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec osiągnął stratę w latach ubiegłych.

 

Termin na złożenie zeznania podatkowego za rok ubiegły (pod warunkiem podlegania obowiązkowemu rozliczeniu) mija 31.07.

 

Kwoty wolne od podatku w Niemczech 

Każdego roku kwota wolna od podatku w Niemczech jest inna, w ostatnich latach kształtowała się następująco:

2015 - 8.472 EUR

2016 - 8.652 EUR

2017 - 8.820 EUR

2018 - 9.000 EUR

2019 - 9.168 EUR

  

Czas oczekiwania na decyzję podatkową oraz zwrot podatku

Efektem złożenia deklaracji podatkowej przed niemieckim urzędem skarbowym jest decyzja podatkowa, którą urząd wydaje w ciągu 3 do 6 miesięcy. Niemieckie urzędy podatkowe nie mają jednak ustalonych przepisami terminów na rozpatrzenie deklaracji podatkowej i wydanie decyzji. Kolejność ich rozpatrywania jest chronologiczna, co oznacza, że procedują zgodnie z kolejnością wpływu deklaracji do urzędu. Aby mieć pewność, że deklaracja zostanie rozpatrzona możliwie najszybciej, warto ją przygotować niezwłocznie po otrzymaniu karty podatkowej od pracodawcy. Już po zakończeniu roku podatkowego można zebrać dokumenty niezbędne do zastosowania ulg i odliczeń, np. te związane z dojazdami do pracy na terenie Niemiec, czy tez związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego.

  

Dodatkowo, istnieje możliwość wysłania deklaracji elektronicznie. Takie deklaracje są przez urzędników traktowane priorytetowo. Mimo przekazania deklaracji podatkowej na początku roku, może się okazać, że nie zostanie rozpatrzona przed rozpoczęciem marca. Związane to jest najczęściej z koniecznością dokonania aktualizacji systemów komputerowych urzędów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Opóźnienia są też związane z brakiem niezbędnych danych przekazywanych do Finanzamt przez pracodawców oraz firmy ubezpieczeniowe. Pracodawcy są zobowiązani do przekazania informacji o podatnikach do końca marca.

 

 

Status swojego rozliczenia podatkowego można sprawdzić po upływie co najmniej 3 miesięcy od daty przesłania deklaracji podatkowej do urzędu. Jeśli ten termin znacząco się wydłuża, można zwrócić się do obsługującej podatnika kancelarii podatkowej o wysłanie ponaglenia. Nie ma niestety bezpośrednich i skutecznych środków pozwalających na przyspieszenie procedowania przez urząd. Warto zatem skrupulatnie zbierać wszelkie dokumenty (np. potwierdzające poniesione wydatki) w trakcie roku podatkowego oraz odpowiednio wcześnie wybrać kancelarię podatkową, która w imieniu podatnika dokona rozliczenia.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!