Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech — wiedza w pigułce!

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech — wiedza w pigułce!

Niemcy, to państwo socjalne. W praktyce oznacza to, że w pewnych, jasno określonych sytuacjach mieszkańcom należy się wsparcie finansowe od państwa. Dziś kilka słów o zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech. 

W Niemczech wyróżniamy dwa główne rodzaje zasiłku dla bezrobotnych — Arbeitslosengeld I (ALG-I) i Arbeitslosengeld II (ALG-II)

Pierwszy z nich charakteryzuje się tym, że środki na zasiłek pochodzą z tzw. funduszu ubezpieczeń, powstałego na wypadek bezrobocia. W Niemczech każdy pracownik musi płacić takie składki. Wysokość takiego świadczenia będzie uzależniona od wcześniejszego wynagrodzenia.  Kolejnym ważnym wyróżnikiem jest fakt, że zasiłek ten jest ograniczony w czasie.  

Drugi rodzaj zasiłku został wprowadzony w trakcie reformy Hartz IV, czyli ALG-II - jest przeznaczony na  minimalne koszty życia. Zasiłek ALG- II otrzymają osoby niepracujące oraz ci, którzy w ramach ALG-I otrzymają kwotę niespełniająca kryterium „minimalnych kosztów utrzymania”.

 

Poza wyżej wspomnianymi formami wsparcia dla osób bezrobotnych, w Niemczech istnieją również inne formy pomocy. Zwykle mają one na celu aktywacje obywateli bez pracy, tak aby łatwiej mogli znów wejść na rynek pracy. Są to różnego rodzaju dotacje, o które warto zapytać w należnym urzędzie pracy. 

Zasiłek Arbeitslosengeld I  mogą otrzymać osoby, które mogą legalnie pracować w Niemczech, ale  straciły  pracę lub ich praca została ograniczona do maksymalnie 15 godzin w ciągu tygodnia. Kolejnym warunkiem jest spełnienie kryterium pracy minimum przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich 30 miesięcy, od utraty pracy.  Zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech nie otrzymają osoby, które nie stawią się osobiście w Arbeitsagentur i nie zarejestrują się jako osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy. 

Ważne! Rejestracja jako osoba poszukująca pracy powinna nastąpić do 3 dni od dni zwolnienia lub na trzy miesiące przed wystąpieniem sytuacji bezrobocia! 

 

Ile czasu można pobierać zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech? 

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech odbywa się co miesiąc, jednak maksymalny czas pobierania zasiłku to 24 miesiące. Nie jest jednak tak, że każdy będzie pobierał zasiłek przez dwa lata. Długość tego czasu zależy od czynników takich jak staż pracy, wieku itp. 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!