Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii — jak rozliczyć?

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii — jak rozliczyć?

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii to WW-uitkering. Kto może się o niego ubiegać?  
Jak w przypadku każdego zasiłku, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii, należy spełnić określone warunki.

 

 

Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w Holandii

  •  minimum 26 z ostatnich 36 tygodni musi być legalnie przepracowane przez wnioskodawcę (nie bierze się pod uwagę ilości pracodawców)
  •  zwolnienie nie mogło nastąpić z winy wnioskodawcy 

Ile czasu można pobierać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii? 

To wszystko zależy od stażu pracy. Zależności od tego, czy osoba pracowała na umowie o pracę i ile lat, tyle czasu będzie mogła pobierać zasiłek. Dla przykładu osoby pracujące cztery lata w ramach umowy o pracę będą mogły liczyć mniej więcej na cztery miesiące zasiłku. Z kolei ci, którzy nie przepracowali czterech lat w ramach umowy o pracę, będą mogli liczyć maksymalnie na cztery miesiące. Czas rośnie proporcjonalnie.

Jak wnioskować o holenderski zasiłek dla bezrobotnych? 

Osoby niezameldowane na terenie Holandii, będą musiały udać się do urzędu pracy, który znajduje się najbliżej od miejsca zamieszkania. Tam będą musiały złożyć wniosek. Z kolei osoby zameldowane mogą to zrobić drogą elektroniczną przy użyciu kodów DigID. 


Do samego wniosku należy dołączyć załączniki w postaci udokumentowanej ostatniej umowy o pracę i pasków wypłaty z kilku miesięcy wstecz. 

Ile wynosi holenderski zasiłek dla osób bezrobotnych? 

Wyliczając wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Holandii, bierze się pod uwagę średnie zarobki z okresu ostatnich 12 miesięcy, kiedy bezrobotny pracował na umowę o pracę. Trzy pierwsze miesiące To 75% średniego dziennego wynagrodzenia. Później kwota spada do 70%. Warto jednak zaznaczyć, że kwota ta nie może być wyższa niż 2750 euro w miesiącu. Mówimy o kwocie brutto.


 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!