Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

WIELKA BRYTANIA | Zasiłki będą, ale już nie takie.

WIELKA BRYTANIA | Zasiłki będą, ale już nie takie.

Wielka Brytania dotąd słynęła z dużej ilości najróżniejszych zasiłków. Jednak rząd Davida Camerona w dobie kryzysu postanowił skończyć z polityką rozdawnictwa. Zasiłki zostaną, ale będzie większa kontrola nad tym komu i co się przyznaje.

 

            Pierwsze zmiany zostały wprowadzone już w ubiegłym roku. I tak 6 kwietnia 2011 r. (czyli wraz z rozpoczętym na Wyspach rokiem podatkowym) na trzy lata została zamrożona stawka popularnego zasiłku na dzieci Child Benefit. Oznacza to, że ani w tym, ani jeszcze w przyszłym roku nie ulegnie ona podwyższeniu i cały czas będzie wynosić obecne 20,30 Ł tygodniowo na pierwsze dziecko i 13,40 Ł na drugie i kolejne dzieci.

            Z kolejnymi zmianami w zasiłkach na dzieci mamy do czynienia od 6 kwietnia tego roku. Obniżeniu uległ limit zarobków dla rodziców, którzy otrzymują pomoc w ramach Child Tax Credit. By kwalifikować się do tego zasiłku, zarobki nie mogą przekraczać 26 tys. rocznie, a dotychczas limit ten wynosił ok. 41 tys. Ł.  Natomiast limit dla rodzin, w których jest dwoje lub więcej dzieci wynosi on  32 tys. Ł. Kolejnym elementem, który decydował o przyznaniu pomocy dla pracujących rodziców w ramach Working Tax Credit, a który od kwietnia uległ zmianie, jest ilość godzin, jaką rodzice muszą przepracować tygodniowo. Dotychczas wystarczyło 16 godzin, by otrzymać zasiłek, a od kwietnia są to 24 godziny tygodniowo (liczone łącznie dla obojga rodziców).

 

Na tym nie koniec

            Rewolucyjne zmiany szykują się jednak od przyszłego roku. Wprawdzie nie wszystkie zostały jeszcze przypieczętowane, ale rząd przedstawił już konkretne plany.

            Podstawową zasadą, na której oparto reformę, jest wprowadzenie tzw. Universal Credit, który ma zastąpić szereg obowiązujących dzisiaj zasiłków i ulg. Rok 2013 ma rozpocząć proces włączania do niego kolejnych świadczeń. Wśród nich znajdą się zasiłki dla bezrobotnych, dodatki mieszkaniowe i na dzieci (Children Tax Credit) oraz transfery socjalne dla najgorzej zarabiających. Reforma ma na celu nie tylko obniżenie wysokości uzyskiwanych świadczeń, ale również uprościć system ich przyznawania. Obecnie bowiem niektóre zasiłki nachodzą na siebie i są obsługiwane przez różne agencje.

            Jednocześnie zostaną wprowadzone liczne warunki, które będą musiały spełnić osoby, chcące pobierać zasiłki. Będzie to dotyczyć w szczególności osób bezrobotnych. I tak będzie się od nich wymagać, by brali czynny udział w poszukiwaniu pracy. W małżeństwach, w których nie pracuje żaden  z małżonków, a najmłodsze dziecko skończy pięć lat, oboje rodzice będą musieli aktywnie szukać pracy, a odmowa jej podjęcia będzie prowadzić do utraty lub ograniczenia pomocy.

            Ponadto doradcy w urzędach pracy będą ściślej kontrolować aktywność bezrobotnych. M. in. zwiększy się częstotliwość wymaganych wizyt oraz zakres „odpytywania”. Poszukujący będą rozliczani z tego, co zrobili w każdym tygodniu. Urzędnicy będą także mieć prawo zmusić ich do wzięcia udziału w szkoleniach zawodowych. System wprowadza też sankcje. Za odmowę podjęcia „rozsądnego zatrudnienia” lub tylko „zaniedbanie złożenia aplikacji” będzie grozić utrata pomocy na trzy miesiące. Kolejne zaniechania mogą wydłużyć ten okres do trzech lat. Podobnie w wypadku szkoleń, jednak tutaj te okresy będą krótsze. Samotni rodzice, którzy nie stawią się na zajęciach wyznaczonych przez urząd pracy, także mają być karani finansowo.

 

Część zasiłków zostanie

            Do Universal Credit nie zostaną jednak włączone wszystkie zasiłki. Poza nim pozostanie Council Tax Benefit (dopłata na pokrycie podatku lokalnego od nieruchomości), Carer’s Allowance (zasiłek dla opiekunów), Disability Living Allowance (zasiłek dla niepełnosprawnych), Child Benefit (na dziecko), Social Fund (fundusz społeczny) i Passported Benefits (uprawnienia do darmowej pomocy).

            Niezależnie też od wprowadzanych zmian nadal  będzie można liczyć na pomoc państwa. Co najważniejsze, na tych samych zasadach co Brytyjczykom, zasiłki są i będą przyznawane Polakom (pod warunkiem oczywiście życia i legalnej pracy na Wyspach). Informacje na temat aktualnie obowiązujących zasiłków można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.dwp.gov.uk (zakładka „Benefits”), Jobcentre Plus – www.direct.gov.uk oraz Inland Revenue – www.hmrc.gov.uk.

Milena Waldowska

 

Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 217, 11 kwiecień 2012r.

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!