Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

WIELKA BRYTANIA | Kto dostanie pożyczkę?

WIELKA BRYTANIA | Kto dostanie pożyczkę?

Przybywa Polaków decydujących się na podjęcie studiów za granicą. Dużym powodzeniem cieszą się wyższe szkoły na Wyspach. Jedyny minus to wysokość czesnego i kosztów życia. Pomocne okazuje się wzięcie specjalnej, studenckiej pożyczki. Teraz nie tylko na studia na poziomie Bachelor, ale także Master.

Zjednoczone Królestwo jest drugim – po Niemczech – kierunkiem wybieranym przez polskich studentów. W tej chwili na Wyspach kształci się przeszło 5200 naszych rodaków. Kto zdecyduje się do nich dołączyć, może liczyć na pożyczkę, dzięki której pokryje koszty 3-4-letnich studiów na poziomie Bachelor. Od niedawna rząd wprowadził także pożyczkę dla studentów studiów magisterskich.

O pieniądze ze specjalnej pożyczki mogą ubiegać się Polacy i wszyscy inni obywatele krajów Unii Europejskiej. Co ciekawe, górną granicę wieku kandydata określono na 60 lat. Nie mogą mieć jednak tytułu magistra ani wyższych kwalifikacji. Co istotne, na to czy student otrzyma pożyczkę czy też nie, nie ma wpływu sytuacja finansowa jego, ani jego rodziny. Maksymalnie można otrzymać 10 tys. Ł. Pieniądze mogą być przeznaczone nie tylko na pokrycie kosztów czesnego (jak w przypadku studiów Bachelor), ale także kosztów utrzymania.

Spłacać pożyczkę trzeba zacząć po ukończeniu studiów, kiedy absolwent będzie miał stałą pracę i roczne dochody osiągną minimum 21 tys. Ł. Maksymalny okres spłaty to 30 lat. W momentach „kryzysowych”, kiedy absolwent nie ma pracy – lub nie osiąga wymaganych prawem minimalnych dochodów – spłata jest zawieszana. A w przypadku nie spłacenia całości w ciągu 30 lat, pozostały dług zostaje umorzony.

MarSo

http://pracainauka.pl/aktualnosci/kto-dostanie-pozyczke

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!