Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

WIELKA BRYTANIA | Koniec z życiem na socjalu

WIELKA BRYTANIA | Koniec z życiem na socjalu

Wielka Brytania zaostrza kryteria przyznawania świadczeń socjalnych. Już za trzy miesiące, jeden uniwersalny zasiłek zastąpi szereg obowiązujących dziś świadczeń i ulg. Życie na garnuszku państwa nie będzie już tak opłacalne jak kiedyś.

 

            Rząd Davida Camerona dąży do daleko idących cięć oraz zmian w obowiązującym na Wyspach systemie socjalnym. Na początku tego roku przyjęto nowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych na dzieci. Prawo do korzystania z Child Benefit ograniczono do rodziców zarabiających poniżej 50-60 tys. Ł rocznie. Jeszcze do niedawna świadczenie to przysługiwało wszystkim rodzinom niezależnie od wysokości dochodów. Kolejne cięcia nastąpiły w kwietniu. Ograniczono w czasie prawo do zapomogi chorobowej i opodatkowano wolne pokoje w lokalach socjalnych. Największe zmiany czekają nas jednak za trzy miesiące.  Z początkiem października zlikwidowanych zostanie sześć wiodących świadczeń socjalnych i ulg podatkowych. Zastąpi je jeden powszechny zasiłek, uzależniony od wysokości uzyskiwanych dochodów.

            Trudno się dziwić determinacji brytyjskiego rządu skoro w ubiegłym roku do tamtejszych urzędów wpłynęło ponad 2,3 mln wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych

osobom, które posiadały zdolność do pracy. Milion z nich, w ciągu ostatnich sześciu lat, korzystało z jednego lub więcej zasiłków.

 

Imigranci pod obstrzałem

            Spory sprzeciw wśród brytyjskiego społeczeństwa budzi też wypłacanie świadczeń rodzinnych imigrantom, których dzieci przebywają na stałe poza granicami Zjednoczonego Królestwa. Z finansowanego z pieniędzy brytyjskich podatników zasiłku Child Benefit korzysta ponad 40 tys. dzieci w 29 krajach.

            Największym beneficjentem tego świadczenia są bez wątpienia Polacy, którzy mogą ubiegać się o ten zasiłek zaraz po przyjeździe na Wyspy. Brytyjczykom nie podoba się, że jest on wypłacany także na 25 tys. polskich dzieci, mieszkających aktualnie nad Wisłą. Warto dodać, że wysokość polskiego zasiłku rodzinnego stanowi równowartość ok. 5 Ł tygodniowo. W Wielkiej Brytanii jest to 20,3 Ł na tydzień na pierwsze dziecko i po 13,40 Ł na każde kolejne.

            Pomimo głośnych postulatów wzywających do ograniczenia transferu środków pomocy socjalnej poza granicę Zjednoczonego Królestwa, nasi rodacy korzystający z zasiłku rodzinnego na dzieci mogą być spokojni o swoje świadczenie. Zgodnie z unijnymi przepisami, dzieci pozostawione w kraju przez emigrujących rodziców mają takie same prawa jak te, które wyjechały razem z nimi. Wystarczy, że jedno z nich pracuje na Wyspach i regularnie opłaca składki ubezpieczeniowe, a jego rodzina w Polsce może korzystać z zagranicznej pomocy socjalnej.

 

Habitual Residence Test (HRT)

            Polski imigrant ubiegający się o jedno z brytyjskich świadczeń socjalnych uzależnionych od wysokości uzyskiwanego dochodu, musi spełnić wymagania tzw. Testu Stałego Zamieszkania (HRT Habitual Residence Test). Decyduje on o prawie do pobytu (right to reside) na Wyspach, a co za tym idzie możliwości nabycia prawa do określonych świadczeń socjalnych. W swym założeniu ma on także na celu wyeliminowanie osób korzystających bezprawnie z zasiłków.

            Aby zostać uznanym jako habitually resident musisz wykazać intencje osiedlenia się w kraju Szekspira. Trzeba być także mieszkańcem Wielkiej Brytanii przez określony okres czasu. Na podstawie testu HRT sprawdzane jest czy danej osobie przysługuje prawo do otrzymywania angielskich świadczeń z opieki społecznej. Weryfikowana jest także ciągłość pracy i historia zamieszkania. Należy też odpowiedzieć na pytanie o  powód przyjazdu na Wyspy i wskazanie na jak długo zamierzamy tam zostać. Słowem, czy wiążemy swoją przyszłość z Wielką Brytanią.

 

Zasiłek powszechny „Universal credit

            Na początku października br. wejdzie w życie nowy zasiłek powszechny „Universal credit”, który zastąpi sześć głównych świadczeń oraz ulg podatkowych takich jak: zasiłek dla poszukujących pracy, zasiłek dla osób niezdolnych do pracy ze względu na chorobę, dodatki do dochodów, Child Tax Credit, Working Tax Credit oraz Housing Benefit.

            Z wypłacanego co miesiąc zasiłku będzie mogła skorzystać tylko jedna osoba z gospodarstwa domowego. Dzięki nowemu systemowi komputerowemu PAYE Real Time Information, wysokość tego świadczenia  zostanie automatycznie dostosowana do dochodów danej osoby, tak aby zawsze bardziej opłacalne było dla niej podjęcie pracy niż korzystanie z pomocy socjalnej. Działanie nowego systemu wymagać będzie ciągłej wymiany danych między HM Revenue&Customs z Ministerstwem Pracy i Emerytur.

            Universal Credit - w ramach prowadzonego przez rząd pilotażu - obowiązuję od kwietnia w miejscowości Ashton-under-Lyne (hrabstwo Greater Manchester. Pierwotnie miały nim zostać objęte cztery miasta. W całym kraju nowy zasiłek powszechny zostanie wprowadzany od października br. Całą Anglię, Szkocję i Walię obejmie do końca 2017 r.

 

Zaostrzone kryteria

            Aby zachować prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych, osoby pobierające zasiłki będą musiały spełnić szereg warunków. I tak będzie się od nich wymagać, by brały czynny udział w poszukiwaniu zatrudnienia. W małżeństwach, w których nie pracuje żaden z małżonków, a najmłodsze dziecko skończy pięć lat, oboje rodzice będą musieli aktywnie szukać pracy, a odmowa jej podjęcia będzie prowadzić do utraty lub ograniczenia pomocy.

            Ponadto doradcy w urzędach pracy będą ściślej kontrolować aktywność bezrobotnych. Zwiększy się m.in. częstotliwość wymaganych wizyt oraz zakres „odpytywania”. Poszukujący będą rozliczani z tego, co zrobili w każdym tygodniu. Urzędnicy będą także mieć prawo zmusić ich do wzięcia udziału w szkoleniach zawodowych. System wprowadza też sankcje. Za odmowę podjęcia „rozsądnego zatrudnienia” lub tylko „zaniedbanie złożenia aplikacji” będzie grozić utrata pomocy na trzy miesiące. Kolejne zaniechania mogą wydłużyć ten okres do trzech lat. Podobnie w wypadku szkoleń, jednak tutaj te okresy będą krótsze. Samotni rodzice, którzy nie stawią się na zajęciach wyznaczonych przez urząd pracy, także mają być karani finansowo.

 

Universal Credit

Zasiłek powszechny „universal credit" zastąpi następujące świadczenia i ulgi:

- jobseeker’s allowance (zasiłek dla osób bezrobotnych zależny od wysokości dochodów)

- employment and support allowance (zasiłek dla osób niezdolnych do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności

- income support - dodatek do dochodów

- child tax credits - ulga dla osób wychowujących dzieci

- working tax credits - ulga podatkowa dla osób o niskich zarobkach

- housing benefit - dodatek mieszkaniowy

 

Maciej Sibilak

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 247, str. 7

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!