Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

W Holandii tylko 3,4% ludzi z wyższym wykształceniem pozostaje bez pracy

W Holandii tylko 3,4% ludzi z wyższym wykształceniem pozostaje bez pracy

Główne Biuro Statystyczne CBS poinformowało, że w przypadku ludzi o najniższym wykształceniu stopień bezrobocia jest już wyraźnie na wyższym stopniu i wynosi 9,2%.

 

Biuro opiera się na danych statystycznych z pierwszego kwartału 2017 roku. Do puli osób o najsłabszym wykształceniu zalicza się w Holandii ludzi, którzy ukończyli tylko szkołę podstawową lub tych z niskim wykształceniem zawodowym (szkoła rodzaju vmbo lub ukończone wyłącznie trzy pierwsze lata szkoły średniej typu havo/vwo). 

 

W roku 2008, chwilę przed wybuchem globalnego kryzysu gospodarczego, bez zatrudnienia było 6,9% osób z najniższym wykształceniem. Kryzys jednak mocno dotknął tej grupy. W 2014 bezrobocie pośród najsłabiej wykształconych wynosiło już 13,2%. W późniejszym czasie sytuacja gospodarcza zaczęła ulegać poprawie i zgodnie z informacjami udostępnionymi przez CBS wskaźnik bezrobocia w tej grupie znowu miał tendencję spadkową.

Kryzys wpłynął także niekorzystnie na stopień zatrudnienia pośród ludzi z wykształceniem wyższym, choć w tym przypadku bezrobocie cały czas było dosyć niskie. W 2008 roku bez zatrudnienia było tylko 2,3% ludzi posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, w 2014 roku było to 4,5%, a w pierwszej ćwiartce bieżącego roku poziom ten wyniósł 3,4%.

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!