Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

UE | Zobacz gdzie dostaniesz najwięcej

UE | Zobacz gdzie dostaniesz najwięcej

W większości krajów UE procedura rozliczania się z fiskusem odbywa się na podobnych zasadach, choć różni się w szczegółach dotyczących terminu składania wniosków i wymaganych dokumentów.

 

            Ze względu na stosunkowo niskie zarobki Polaków zatrudnionych za granicą i z reguły wysoką w tych krajach kwotę wolną od podatku możemy liczyć na odzyskanie całej sumy zaliczek przeznaczonych na podatek dochodowy. Jak pokazuje przykład Holandii wysokość zwrotu sięga czasem kwoty przekraczającej 2 tys. euro! Średnio, w zależności od kraju suma ta oscyluje w granicach 500-800 euro. Rozliczenia możemy dokonać samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanego biura podatkowego.

 

Niemcy

            Rok podatkowy w Niemczech trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenia można dokonać w ciągu czterech lat od zakończenia roku podatkowego. Procedura zwrotu trwa 3-6 miesięcy. Średni zwrot otrzymywany za pracę w Niemczech wynosi 700 euro. W praktyce, przyjmując przeciętny poziom zarobków na jakie za Odrą mogą liczyć Polacy, możemy spodziewać się zwrotu rzędu 70-150 euro za każdy przepracowany miesiąc.

            Podstawą ubiegania się o zwrot podatku w Niemczech jest Lohnsteurekarte (karta podatkowa) albo zastępcze oświadczenie podatkowe (Besondere Lohnsteuerbescheinigung), wypełnione i poświadczone przez pracodawcę. Często występującym dokumentem jest też zwykłe zaświadczenie o zarobkach (Lohnsteurbescheinigung). Niemieckie zeznanie podatkowe za rok 2012 należy złożyć do tamtejszego urzędu skarbowego do 31 maja 2013 roku. W razie przekroczenia tego terminu, urząd ma czas na wezwanie podatnika do 30 września. Za uchylenie się od tego obowiązku po raz kolejny grozi kara w wysokości 150 euro.

 

Holandia

            O zwrot nadpłaconego podatku z Holandii może się starać każda osoba, która pracowała w tym kraju legalnie i posiada BSN numer. Podstawą do uzyskania zwrotu jest holenderska karta podatkowa (Jaaropgave lub Jaaropgaaf), którą powinieneś otrzymać od pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego (podobnie jak u nas pokrywa się on z rokiem kalendarzowym). Ma on na to czas do połowy marca.

            Kwota zwrotu, zależy od wysokości uzyskanego dochodu i sumy zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy. Informacje te znajdziesz na swojej karcie podatkowej. W przypadku, gdy twój dochód okaże się niższy od kwoty wolnej od podatku, będziesz miał szansę odzyskać całość sumy przekazanej fiskusowi. Polacy zatrudnieni w Holandii mogą liczyć na zwrot podatku w kwocie do ponad 2 tys. euro. Najczęściej jednak suma ta oscyluje wokół 800 euro.

            O zwrot podatku możesz się starać do pięciu lat wstecz po upływie roku podatkowego. 31 grudnia 2013 r. mija ostateczny termin rozliczania się z podatku za rok 2008. Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy trwa zazwyczaj 3-6 miesięcy, pod warunkiem że zeznanie podatkowe za miniony rok zdążysz złożyć przed końcem marca bieżącego roku. W przeciwnym razie cała procedura może się przeciągnąć do 6-12 miesięcy.

 

Norwegia

            Nasi rodacy zatrudnieni w krainie fiordów mają czas na rozliczenie się z norweskim fiskusem do 30 kwietnia br. Osoby, które nie zdążą złożyć zeznania w tym terminie, mogą  bez żadnych konsekwencji, przesłać je drogą elektroniczną do końca maja br.

            Rok podatkowy w Norwegii, podobnie jak w Polsce, pokrywa się w tym kraju z rokiem kalendarzowym. Cała procedura rozpoczyna się już na przełomie marca i kwietnia od wysłania na adres podatnika formularza zeznania podatkowego Selvangivelse. Rozliczenie podatku następuje w czerwcu lub w październiku. O ostatecznym terminie decyduje urząd podatkowy.

            Dokumentem potwierdzającym przyjęcie zeznania podatkowego jest Skatteoppgjor. Wraz z nim wysyłany jest jeszcze dokument o nazwie: Utskrift av likningen. Na podstawie informacji tam zamieszczonych, dowiesz się, jakie odpisy zostały uwzględnione w twoim rozliczeniu z fiskusem. Określa on wysokość kwoty podatku do zwrotu lub do dopłaty. Średnia kwota zwróconego podatku waha się w granicach 3-4 tys. koron.

 

Irlandia

            O nadpłacony podatek w Irlandii możesz wystąpić do czterech lat wstecz. Rok podatkowy na Zielonej Wyspie rozpoczyna się i kończy tak samo jak rok kalendarzowy.

Średnia kwota zwrotu podatku w tym kraju wynosi około 800 euro, ale zdarza się, że niektórzy dostają nawet 1500 euro!

            Irlandzki system podatkowy różni się jednak znacznie od polskiego. Dzięki licznym ulgom (tzw. Tax Credits) każdy pracownik może mieć inną – indywidualnie wyliczoną – kwotę zwolnioną od podatku. Dokumentem niezbędnym do ubiegania się o zwrot jest formularz P45 lub P60.

            O zwrot podatku (Tax Refund) z reguły należy ubiegać się dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego. Możesz to jednak uczynić jeszcze w trakcie jego trwania, jeżeli zakończyłeś pracę w Irlandii i powróciłeś do kraju. Pieniądze z tytułu Tax Refund otrzymuje się z reguły po 4-10 tygodniach od momentu złożenia wniosku. Irlandzki urząd skarbowy przesyła je czekiem.

 

Wielka Brytania

            W przeciwieństwie do większości krajów Europy, rok podatkowy na Wyspach nie pokrywa się dokładnie z rokiem kalendarzowym. W Wielkiej Brytanii trwa on od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku.

            Nowy rok podatkowy 2013/2014 zacznie się na Wyspach dokładnie 6 kwietnia tego roku. Już w pierwszej połowie tego miesiąca większość zatrudnionych w tym kraju Polaków otrzyma od swoich pracodawców zaświadczenie P60. Zawiera ono informacje o dochodach i podatkach pracownika za poprzedni rok fiskalny 2012/2013. Zaświadczenie to stanowi podstawę do uzyskania zwrotu podatku.

            Termin składania papierowych deklaracji podatkowych za rok podatkowy 2012/2013 mija 31 października br., w przypadku deklaracji elektronicznych składanych przez samozatrudnionych jest to 31 stycznia 2014 roku.

Maciej Sibilak

 

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 238, str. 6

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!