Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

UE | Odzyskaj nadpłacony podatek

UE | Odzyskaj nadpłacony podatek

W większości unijnych krajów procedura rozliczania się z fiskusem odbywa się na podobnych zasadach, choć różni się w szczegółach dotyczących terminu składania wniosków i wymaganych dokumentów.

 

            Ze względu na stosunkowo niskie zarobki Polaków zatrudnionych w krajach UE i z reguły wysoką w tych państwach kwotę wolną od podatku, możemy liczyć na odzyskanie części lub całej sumy zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego. Najprościej to zrobić korzystając z pomocy wyspecjalizowanego biura podatkowego. Unikniemy w ten sposób skomplikowanych formalności.

 

Holandia

            Podstawą do uzyskania zwrotu podatku w krainie tulipanów jest holenderska karta podatkowa (Jaaropgave lub Jaaropgaaf), którą powinieneś otrzymać od pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego. Pracownik ma obowiązek rozliczenia się z holenderskim fiskusem po otrzymaniu z urzędu skarbowego (Belastingdienst) formularza o nazwie C-biljet lub jakiegokolwiek innego pisma nakazującego złożenie zeznania podatkowego.

            Rok podatkowy w Holandii, podobnie jak w Polsce pokrywa się z rokiem kalendarzowym. O zwrot podatku możesz się starać do pięciu lat wstecz po upływie roku podatkowego. 31 grudnia 2014 r. minął ostateczny termin rozliczania się z podatku za rok 2009.

            W tym roku Polacy pracujący w kraju tulipanów mają nieco więcej czasu na rozliczenie z fiskusem. Zeznanie za rok 2014 można składać do holenderskiego urzędu podatkowego do 1 maja br., a nie jak to było dotychczas do 1 kwietnia.

 

Norwegia

            Nasi rodacy zatrudnieni w krainie fiordów mają czas na rozliczenie się z norweskim fiskusem do 30 kwietnia br. Osoby, które nie zdążą złożyć zeznania w tym terminie, mogą bez żadnych konsekwencji przesłać je drogą elektroniczną do końca maja br.

            Rok podatkowy w Norwegii, podobnie jak w Polsce, pokrywa się w tym kraju z rokiem kalendarzowym. Cała procedura rozpoczyna się już na przełomie marca i kwietnia od wysłania na adres podatnika formularza zeznania podatkowego Selvangivelse. Rozliczenie podatku następuje w czerwcu lub w październiku. O ostatecznym terminie decyduje urząd podatkowy.

            Dokumentem potwierdzającym przyjęcie zeznania podatkowego jest Skatteoppgjor. Wraz z nim wysyłany jest jeszcze dokument o nazwie: Utskrift av likningen. Na podstawie informacji tam zamieszczonych, dowiesz się, jakie odpisy zostały uwzględnione w twoim rozliczeniu z fiskusem. Określa on wysokość kwoty podatku do zwrotu lub do dopłaty. Średnia kwota zwróconego podatku waha się w granicach 3-4 tys. koron.

 

Wielka Brytania

            Podstawą do uzyskania zwrotu podatku w Wielkiej Brytanii jest zaświadczenie P60 lub P46. Do wydania tych dokumentów zobowiązany jest pracodawca. P60 zawiera informacje o twoich dochodach i podatkach za ostatni rok fiskalny. Zaświadczenie to zatrudniony otrzymuje każdego roku w pierwszej połowie kwietnia. P45 wydawany jest z chwilą odejścia z firmy. Dokument ten stanowi wykaz dochodów i podatków w okresie całego zatrudnienia. Uwaga! W przypadku, gdy wykracza on poza ostatni rok podatkowy, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia P60. Oprócz jednego ze wspomnianych dokumentów będziesz musiał dostarczyć skarbówce wypełniony formularz Employment Record. Wpisuje się do niego historię zatrudnienia w ostatnim roku podatkowym (liczbę pracodawców, orientacyjne zarobki, stanowiska itp.).

            Deklarację podatkową można wysłać również przed zakończeniem roku podatkowego, jest to jednak równoznaczne z podjęciem zobowiązania do nie podejmowania żadnej pracy na terenie Wielkiej Brytanii do 5 kwietnia kolejnego roku.

            W przeciwieństwie do pracowników etatowych, osoby samozatrudnione same odpowiadają za odprowadzanie podatku. Muszą prowadzić rejestr przychodów i wydatków swojej działalności, na podstawie których wypełniają roczną deklarację podatkową Tax Return w systemie określanym jako Self Assessment.

 

Niemcy

            Niemieckie zeznanie podatkowe za rok 2014 należy złożyć do tamtejszego urzędu skarbowego do 31 maja 2015 roku. W razie przekroczenia tego terminu, urząd ma czas na wezwanie podatnika do 30 września. Za uchylenie się od tego obowiązku po raz kolejny grozi kara w wysokości 150 euro.

            Rok podatkowy w Niemczech pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Podstawą ubiegania się o zwrot podatku jest Lohnsteurekarte (karta podatkowa) albo zastępcze oświadczenie podatkowe (Besondere Lohnsteuerbescheinigung), wypełnione i poświadczone przez pracodawcę. Często występującym dokumentem jest też zwykłe zaświadczenie o zarobkach (Lohnsteurbescheinigung).

            Średnia kwota zwrotu podatku w Niemczech waha się w granicach 600-700 euro, ale zdarza się, że niektórzy Polacy zatrudnieni w tym kraju dostają nawet znacznie powyżej 1000 euro. O nadpłacony podatek można występować do czterech lat wstecz.

 

Średnia kwota zwrotu podatku w wybranych krajach Europy

Holandia: 800 euro

Niemcy: 700 euro

Norwegia: 3-4 tys. koron (400-540 euro)

Wielka Brytania: 470 funtów (540 euro)

 

Maciej Sibilak

Źródło: Praca i nauka za granicą, Nr 290, str. 7

www.pracainauka.pl

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!