Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

UE | Kwota wolna od podatku, a wysokość zwrotu

UE | Kwota wolna od podatku, a wysokość zwrotu

Ze względu na stosunkowo niskie zarobki Polaków zatrudnionych za granicą i z reguły wysoką w tych krajach kwotę wolną od podatku nasi rodacy mogą liczyć na odzyskanie znacznej sumy z przekazanych na podatek dochodowy zaliczek.

 

            Kwota wolna od podatku ma największy wpływ na to ile zagraniczny fiskus przeleje na nasze konto w ramach zwrotu nadpłaconego podatku. Równie istotny jest też okres zatrudnienia i łączna wartość wszystkich zaliczek odprowadzonych w danym roku na poczet podatku dochodowego. Na wysokość płaconych podatków mają też wpływ różnego rodzaju preferencje, ulgi i zwolnienia.

 

Kto nie płaci podatku?

            Kwota wolna od podatku – to jak sama nazwa wskazuje – określona przez władze fiskalne danego państwa część dochodu pracownika wyłączona spod opodatkowania. W zależności od kraju różna jest jej wysokość. W Polsce wynosi zaledwie 3091 zł i jest 24 razy mniejsza niż w Hiszpanii! W kraju Cervantesa nie płacąc podatku możesz zarobić nawet do 75 tys. zł rocznie. W Polsce wystarczy uzyskać dochód na poziomie kilkuset złotych miesięcznie i już trzeba odprowadzać podatek do skarbówki. Równie blado wypadamy na tle innych krajów UE, szczególnie tych do których Polacy wyjeżdżają najczęściej. Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii wynosi niemal 50 tys. zł, a w Niemczech ponad 30 tys. zł.

            Wielu Polaków zatrudnionych sezonowo za Odrą nie płaci podatku wcale, bo przy tak wysokim limicie dochodów zwolnionych z opodatkowania i krótkim okresie zatrudnienia rzadko przekracza kwotę wolną od podatku. Dlatego wielu niemieckich pracodawców w stosunku do pracowników sezonowych stosuje uproszczoną formę rozliczenia z fiskusem, która nie zakłada potrącania z ich wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu nie muszą się potem ubiegać o zwrot podatku. W razie ewentualnego przekroczenia kwoty wolnej od podatku pracownik jest zobowiązany uiścić naliczony podatek.

 

Za Odrą

            W Niemczech, podobnie jak w Polsce, dochody pracownika podlegają opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej. Wysokość comiesięcznych zaliczek na rzecz fiskusa uzależniona jest od dochodów i klasy podatkowej, do której należy pracownik. Ta ostatnia jest ściśle powiązana z jego sytuacją osobistą. Najniższa stawka podatku dochodowego w Niemczech wynosi obecnie 14 proc. Opodatkowane są nią osoby, których roczny dochód nie przekracza 52881 euro. Kwota wolna od podatku wynosi obecnie za Odrą 8130 euro. Jeśli twój roczny dochód nie przekroczy tej sumy, wówczas urząd skarbowy zwróci ci całość zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego.

            Średni zwrot otrzymywany za pracę w Niemczech wynosi 700 euro. W praktyce, przyjmując przeciętny poziom zarobków na jakie za Odrą mogą liczyć Polacy, możemy spodziewać się zwrotu rzędu 70-150 euro za każdy przepracowany miesiąc.

            Niemieckie przepisy umożliwiają pracownikom szereg odliczeń. W pierwszej kolejności możemy odpisać od podatku pełną kwotę wydatków na tzw. zabezpieczenie społeczne, co w praktyce oznacza składki na kasę chorych, ubezpieczenie opiekuńcze, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i wystąpienia niezdolności do pracy, np. w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

 

Na Wyspach

            W roku podatkowym 2014/2015, kwotę wolną od podatku w Wielkiej Brytanii (Personal Allowance) ustalono na poziome 9440 Ł. To równowartość ponad 49 tys. zł. W przypadku polskich imigrantów zatrudnionych na Wyspach średnia kwota zwrotu podatku wynosi około 470 Ł.

            To ile pieniędzy w ramach nadpłaconego podatku zwróci ci brytyjski urząd skarbowy zależy od wysokości twojego całkowitego dochodu brutto Total Pay oraz sumy zaliczek zapłaconych na poczet podatku dochodowego Total Tax. Informacje na ten temat znajdziesz w zaświadczeniach P60 lub P45, które powinieneś otrzymać od pracodawcy.

            Na podstawie tych danych poznasz wysokość podstawy opodatkowania, która stanowi dochód brutto pomniejszony o kwotę wolną od podatku. Rachunek ten pokaże ci, w jakim progu dochodowym mieszczą się twoje zarobki. Dowiesz się też, według jakiej stawki zostały one opodatkowane i poznasz wysokość podatku należnego fiskusowi. Najczęściej jest to kwota niższa od zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy. To właśnie tę różnicę otrzymasz z powrotem. W niektórych przypadkach możesz odzyskać cały zapłacony podatek. Stanie się tak wówczas, gdy twoje dochody okażą się niższe od kwoty wolnej od podatku Personal Allowance.

 

W kraju tulipanów

            Holandia jest przykładem kraju w którym nie ma kwoty wolnej od podatku. Są natomiast ulgi pomniejszające podatek należny. W gruncie rzeczy spełniają one tę samą rolę.

            Jeszcze do niedawna każdy Polak zatrudniony w kraju tulipanów mógł korzystać z tzw. ogólnej ulgi podatkowej – Algemene Heffingskorting w skali całego roku, niezależnie od liczby przepracowanych miesięcy. Najbardziej zyskiwali na tym pracownicy sezonowi, których dochód często nie przekraczał maksymalnej kwoty ulgi pomniejszającej podatek. Dzięki temu mogli liczyć na zwrot pełnej sumy zaliczek pobranych na rzecz fiskusa.

            Sytuacja uległa pogorszeniu po wprowadzeniu nowych zasad rozliczeń. Przepisy te objęły swym zakresem wyłącznie obcokrajowców. Zgodnie z nowymi regulacjami, holenderskie urzędy skarbowe zostały zobligowane do uwzględniania w deklaracjach podatkowych za rok 2013 okresu zatrudnienia pracownika. Ma on bezpośredni wpływ na wysokość ulgi podatkowej, która brana jest pod uwagę przy wyliczaniu wielkości zwracanego podatku. W myśl nowych przepisów wspomniana ulga obliczana jest proporcjonalnie do długości okresu zatrudnienia, a nie jak to było dotychczas w skali całego roku. Niesie to ze sobą określone skutki. Aby skorzystać w pełni z całej ulgi należałoby przepracować w Holandii okres dwunastu miesięcy. W przypadku pracowników sezonowych jest on zdecydowanie krótszy. Niższa ulga oznacza mniejszy zwrot podatku.

 

Kwoty wolne od podatku w wybranych krajach Europy:

Hiszpania: 17707 euro (73307 zł)

Wielka Brytania: 9440 Ł (49277 zł)

Austria: 11000 euro (45540 zł)

Niemcy: 8130 euro (33660 zł)

Francja: 5963 euro (24686 zł)

Norwegia: 48800 koron (23912 zł)

Włochy: 4800 euro (19870 zł)

Holandia: 2103 euro (8706 zł) – ogólna ulga podatkowa w skali całego roku

Szwecja: 18800 koron (8460 zł)

Irlandia: 1650 euro (6831 zł)

Polska: 746 euro (3091 zł)

 

Maciej Sibilak

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 274, str. 7

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!