Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Rewolucja w świadczeniach rodzinnych Kindergeld w Niemczech

Rewolucja w świadczeniach rodzinnych Kindergeld w Niemczech

Dzięki przełomowemu orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12.06.2012 pracownicy sezonowi i oddelegowani otrzymają prawo do niemieckich świadczeń rodzinnych Kindergeld – jak pozostali pracownicy podlegający niemieckiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Pracujący w Niemczech rodzic dwójki dzieci otrzyma nawet 4.416 EUR rocznie!

 


 

 

Przedmiotowy wyrok ETS może mieć duże znaczenie dla polskich rodzin. Według danych Niemieckiej Agencji Zatrudnienia (Bundesagentur für Arbeit) na koniec stycznia 2012 r. w Niemczech zarejestrowanych było ponad 180 tys. pracowników na stałe zamieszkałych w Polsce. Z uwzględnieniem pracowników sezonowych ich liczba może wynieść nawet ponad 300 tys. osób rocznie. Kwoty zasiłków rodzinnych w RFN są wielokrotnie wyższe niż w Polsce i wynoszą obecnie 184 EUR miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko oraz 190 EUR na trzecie i 215 EUR na czwarte dziecko.

 

Kindergeld przysługuje osobom, które podlegają w Niemczech tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli w praktyce osobom, które rozliczą swoje dochody z niemieckim urzędzie skarbowym na zasadach ustalonych dla niemieckich rezydentów podatkowych. Niemieckim rezydentem podatkowym jest osoba, która posiada w Niemczech stałe miejsce zamieszkania, przebywa lub przebywała w Niemczech w sposób ciągły ponad pół roku, lub która złożyła wniosek o traktowanie jej jako niemieckiego rezydenta podatkowego. Wniosek o opodatkowanie na zasadach przewidzianych dla niemieckich rezydentów mogą złożyć osoby, które osiągnęły ponad 90% dochodów w Niemczech lub których dochody zagraniczne (w tym polskie) nie przekroczyły w roku podatkowym równowartości 4.002 EUR (lub 8.004 EUR dla małżeństw).


WAŻNE: prawo do świadczeń rodzinnych ulega przedawnieniu. Osoby uprawnione powinny pomyśleć o zabezpieczeniu swoich roszczeń względem niemieckich instytucji, gdyż roszczenia o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego przedawniają się z upływem czterech lat licząc od końca roku, w którym powstało do nich prawo. Z końcem roku 2012 przedawniają się roszczenia powstałe w 2008 r. Złożenie wniosku we właściwej Familienkasse przed upływem 2012 przerwie bieg procesu przedawnienia. Warto zatem złożyć wniosek możliwie najszybciej.

 

 

Jak ubiegać się o świadczenia Kindergeld? Wystarczy wypełnić formularz złoszeniowy po lewej stronie.

 

 

 

Konsultant naszej kancelarii oddzwoni na wskazany numer telefonu i przekaże szczegóły naszej oferty.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!