Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

PRACA ZA GRANICĄ | Kto powinien rozliczyć się z polskim fiskusem?

PRACA ZA GRANICĄ | Kto powinien rozliczyć się z polskim fiskusem?

Rozmowa z Anną Miernik, doradcą podatkowym w firmie Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu.

 

 

Porozmawiajmy dzisiaj o rozliczeniu zagranicznych dochodów w Polsce. Kto powinien rozliczyć się z polskim fiskusem?

Zasadniczo każda osoba, która posiada w Polsce miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania to termin z ustawy podatkowej i oznacza tzw. ośrodek interesów życiowych lub stały pobyt w Polsce, rozumiany jako okres przebywania w kraju przez ponad 183 dni w roku kalendarzowym.

 

Czy to oznacza, że osoba, która pracowała za granicą np. ponad 9 miesięcy w roku kalendarzowym nie musi składać PIT w Polsce?

Niekoniecznie. Może mieć taki obowiązek, jeżeli ma w Polsce ośrodek interesów życiowych. W praktyce takim ośrodkiem jest stałe miejsce zamieszkania, np. mieszkanie lub dom, do którego dana osoba wraca lub w dającej się przewidzieć przyszłości zamierza powrócić. Takim ośrodkiem interesów życiowych jest w praktyce prawie zawsze miejsce, w którym przebywa najbliższa rodzina, tj. żona (mąż) i dzieci.

 

A jeżeli ktoś pracował tylko za granicą i w Polsce nie ma żadnych dochodów?

Powstały całe teorie na ten temat. Zasadniczo każda osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego. Obowiązek podatkowy, o którym tu mówimy, wynika z faktu zamieszkania w kraju, a nie z faktu osiągania w kraju dochodów.

 

Na dobrze. Czy zawsze zagraniczne dochody są opodatkowane w Polsce?

Nie, nie zawsze. Zagraniczne dochody mogą być zwolnione z podatku w Polsce. Stanowią o tym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zwolnienie jest zazwyczaj z zastrzeżeniem progresji, tzn. że zagraniczne dochody wpływają na wysokość podatku od dochodów opodatkowanych.

 

A co z podatkiem zapłaconym za granicą? Dlaczego osoby pracujące za granicą mają płacić podatki podwójnie?

W praktyce osoby pracujące za granicą nie płacą podatku podwójnie. Ich zagraniczne dochody są w Polsce albo zwolnione, albo podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia, z pewnymi ograniczeniami, podatku zapłaconego za granicą.

 

Ale przecież w Polsce podatki są dużo wyższe, niż np. w Niemczech, czy Anglii …

To zależy, dla kogo. Ale generalnie ma Pani rację. Polska to obecnie kraj dla bogatych, aczkolwiek bogaci wiedzą, że są jeszcze lepsze dla nich kraje. Podatnikom przysługuje dodatkowe zwolnienie części zagranicznych przychodów z opodatkowania oraz tzw. ulga abolicyjna, która pozwala ograniczyć skutki stosunkowo dotkliwego opodatkowania w Polsce.

 

Jak obliczyć ulgę abolicyjną?

Liczy się ją dość skomplikowanie. Zasadniczo ulga jest różnicą w podatku obliczonym przy założeniu, że zagraniczne dochody opodatkowane w Polsce są z tego podatku zwolnione.

 

A co jeżeli ktoś nie złoży zeznania PIT w polskim urzędzie, spotka go jakaś kara?

Warto wiedzieć, że od roku 2013 polskie urzędy skarbowe mają ułatwiony dostęp do informacji o dochodach polskich obywateli za granicą. Niebawem wymiana informacji stanie się automatyczna. Oznacza to, że urzędy w Polsce będą mogły wstecznie skontrolować źródła dochodów podatników i sprawdzić, czy właściwe rozliczenie PIT zostało złożone. Co do zasady, zobowiązania z tytułu nieujawnionych źródeł dochodów przedawniają się w z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Urzędnicy będą mieli dość czasu, aby karnie opodatkować ukrywane dochody z zagranicy.

 

Dziękuję.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!