Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Praca w Holandii — komu i kiedy przysługuje odprawa?

Praca w Holandii — komu i kiedy przysługuje odprawa?

Odprawa, czyli tranistievergoeding w Holandii to swojego rodzaju zadośćuczynienie za utratę pracy, a co za tym idzie, stałego dochodu. Kwota odprawy z założenia ma być poświęcona na szkolenie, aby pracownik mógł poszerzyć swoje kompetencje i znaleźć jeszcze lepszą pracę.

Kto może odebrać odprawę?

Prawo do odprawy przysługuje, kiedy pracownik zostaje zwolniony lub w chwili, gdy nie zostanie mu przedłużona umowa czasowa.

Uwaga! Jeżeli składasz wypowiedzenie lub nie przedłużysz umowy czasowej ze względu na zaniedbania, których dopuścił się pracodawca — również masz możliwość ubiegania się o odprawę.

Wysokość odprawy

Wysokość kwoty odprawy jest zależna przede wszystkim od dotychczasowych zarobków zwolnionego pracownika, ale również jego stażu pracy w danej firmie. Ostatecznie kwota odprawy w Holandii nie może przekroczyć 83 tysięcy euro brutto.

Uwaga! Wysokość odprawy w Holandii może być także uzależniona od postępowania pracodawcy. Jeżeli jego czyny w dużym stopniu zaważyły na zwolnieniu, można wnioskować o dodatkową kwotę odprawy.
 

Nie otrzymasz odprawy gdy:

  •  zwolnienie zostało wystosowane wyłącznie z Twojej winy,
  •  w trakcie zwolnienia nie ukończyłeś/aś 18 roku życia, przy czym praca nie odbywała się przez około 12 godzin w tygodniu,
  •  zwolnienie wynikało z bankructwa pracodawcy (o ile pracodawca wnioskuje o odroczenie zadłużeń itp.),
  •  zwolnienie odbyło się ze względu na osiągniecie wieku emerytalnego,
  •  pracodawca wystosuje propozycję zatrudnienia Cię w ramach kontraktu, przynajmniej na podobnych warunkach jak poprzednio,
  •  pracodawca zaproponuje Ci przedłużenie kontraktu (na czas określony) przed czasem, kiedy poprzedni kontrakt zostanie zakończony.

 

Obliczanie kwoty odprawy w Holandii:

Zgodnie z przepisami każdy, kto ma umowę o pracę w Holandii, ma także prawo do odprawy w przypadku zwolnienia!

Jeżeli chcemy obliczyć przybliżoną kwotę odprawy, należy wziąć pod uwagę 1/3 kwoty wypłacanej każdego miesiąca, za każdy rok przepracowany w danej placówce. Ten czas liczymy już od pierwszego dnia umowy o pracę. Poza tym za resztę części umowy należy wziąć pod uwagę następujące obliczenia - (kwota brutto przysługująca w ramach reszty umowy / wypłata w kwocie brutto za miesiąc pracy) x (1/3 kwoty wypłaty za miesiąc pracy /12).
 

Brak odprawy od pracodawcy

Jeżeli pracodawca nie wypłacił należnej odprawy, pracownik powinien wysłać list polecony z ponagleniem i wyznaczeniem 2 tygodniowego terminu zapłaty. Pracodawca, który udowodni ciężką sytuację, będzie mógł wydłużyć termin realizacji wypłaty odprawy nawet do 6 miesięcy.

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!