Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

POLSKA | Kursy i szkolenia zawodowe

POLSKA | Kursy i szkolenia zawodowe

Myślisz o podjęciu pracy za granicą, ale nie masz doświadczenia ani odpowiednich kwalifikacji? Skorzystaj z oferty płatnych i bezpłatnych kursów zawodowych. Bezrobotni mogą liczyć na dofinansowanie szkolenia ze strony urzędów pracy.

 

            Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji powinny zacząć od przejrzenia szerokiej oferty Zakładów Doskonalenia Zawodowego. W całym kraju funkcjonuje kilkadziesiąt takich ośrodków. W organizowanych przez nie szkoleniach uczestniczą nie tylko bezrobotni poszukujący pracy i osoby o niskich kwalifikacjach. Z kursów korzysta też wielu absolwentów szkół ogólnokształcących i wyższych uczelni, którzy myślą o podjęciu pracy za granicą. Takie szkolenie jest dla nich okazją do nabycia praktycznych umiejętności w konkretnym fachu.

 

Nauka języka

            ZDZ-y organizują kursy językowe i zawodowe z zakresu opieki nad osobami starszymi, pielęgnacji, zdrowia i urody, gastronomiczne, przygotowujące do wykonywania zawodów związanych ze świadczeniem usług, techniczne, budowlane i spawalnicze. Od zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach nie są wymagane żadne dyplomy czy kwalifikacje. Zakłady Doskonalenia Zawodowego mają też w ofercie zajęcia finansowane ze środków unijnych, przeznaczone dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy.

            Dużą popularnością w ośrodkach ZDZ cieszą się kursy językowe, których celem jest przygotowanie słuchaczy do pracy za granicą. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane m. in. z tworzeniem podstaw wymowy, słownictwem, gramatyką i pisownią z wykorzystaniem potocznych zwrotów związanych z poszukiwaniem pracy za granicą, przygotowaniem CV i listu motywacyjnego, nawiązywaniem kontaktów i rozmową dotyczącą warunków zatrudnienia.

 

Kurs dla opiekunek

            W ofercie Zakładów Doskonalenia Zawodowego nie brakuje też szkoleń dla pracowników opieki.            Przykładowy kurs obejmuje 45 godzin zajęć językowych i 30 godzin zajęć przygotowujących do pracy w charakterze profesjonalnego opiekuna osób starszych. Opłata za udział w szkoleniu wynosi 850 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności w dwóch ratach. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Na taki kurs możesz zapisać się również za pośrednictwem urzędu pracy. Dzięki temu nie poniesiesz z tego tytułu żadnych kosztów. Na kursy finansowane przez urzędy pracy kierowane są wyłącznie osoby bezrobotne.

            Szkolenia dla opiekunów przeprowadza też wiele instytucji prywatnych. Ich organizatorem są m.in. centra edukacyjne i agencje zatrudnienia, specjalizujące się w rekrutacji pracowników branży medycznej, które po odbyciu kursu oferują pewny kontrakt.

            Dostępna jest też bogata oferta szkoleń dla pielęgniarek zainteresowanych pracą za granicą. Są to w większości kursy doszkalające i językowe. Podczas zajęć kursantki zapoznają się z organizacją pracy w zagranicznych szpitalach i przychodniach. Ćwiczą także sposoby dobrego nawiązywania kontaktu z pacjentami i ich rodzinami. Sporo godzin przeznaczone jest na naukę słownictwa związanego z dokonywaniem badań i wypełnianiem dokumentacji medycznej. Ćwiczenia obejmują również rozmowy telefoniczne, kwestie związane ustalaniem terminów badań i podawaniem leków.

            Typowe szkolenie trwające około 10 tygodni obejmuje 30 godzin nauki i kończy się wydaniem świadectwa ukończenia kursu. W zależności od miasta jego cena waha się w granicach 600-1000 zł.

 

Kierowcy i spawacze

            Ze znacznie większym wydatkiem muszą się liczyć osoby zainteresowane kursem przygotowującym do egzaminu na prawo jazdy kat. D. Szkolenie dla kierowcy autobusu kosztuje około 4 tys. zł. Osoby bezrobotne mogą starać się o sfinansowanie bądź dofinansowanie takiego kursu z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem urzędu pracy, w którym są zarejestrowane.

            Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin jazd. W przypadku osób posiadających prawo jazdy kat. C jest ono nieco krótsze (20 godzin teorii i 40 zajęć praktycznych) i tańsze (około 3 tys. zł). Ośrodki zajmujące się prowadzeniem szkoleń dla kierowców dysponują autobusami wyposażonymi w automatyczne i manualne skrzynie biegów. Osoba zgłaszająca sie na szkolenie zobowiązania jest zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy (co najmniej kategorii B) oraz profil kandydata na kierowcę (PKK). Uzyskuję się go w wydziale komunikacji (właściwym dla miejsca zamieszkania) na podstawie badań lekarskich i psychologicznych.

            Zainteresowani wyjazdem do pracy za granicą korzystają też często ze szkoleń specjalistycznych np. dla spawaczy metodą MAG. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako spawacz w Polsce, jak i zagranicą: Książeczkę spawacza oraz Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w języku polskim i angielskim.

Maciej Sibilak

http://pracainauka.pl/kursy-zawodowe/kursy-i-szkolenia-zawodowe

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!