Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Polisy dla sezonowych pracowników

Polisy dla sezonowych pracowników

Miesiące letnie to czas podejmowania prac sezonowych w wielu dziedzinach gospodarki, nic więc dziwnego, że ważną kwestią staje się także ubezpieczenie osób pragnących „dorobić” do domowego budżetu np. w czasie urlopu.

Kim jest pracownik sezonowy w świetle prawa? Kodeks pracy nie podaje takiej definicji, najbardziej wiarygodne wydaje się zatem wyjaśnienie tej kwestii przez Sąd Najwyższy z 3.04.1986 roku, mówiące, iż za pracownika sezonowego należy uznać osobę, która podjęła działalność zarobkową w określonej części roku (sezonu) i praca ta ma status pracy tymczasowej.

Można zatem stwierdzić, że zatrudnianie pracowników sezonowych powinno odbywać się na zasadach identycznych, jak w pozostałych przypadkach zatrudniania.

W związku z tym, że definicja powyższa nie wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy, przyjmuje się, że w ramach przepisów pracy zatrudnienie sezonowe należy traktować na takich samych zasadach, jak podczas „zwykłego” zatrudniania pracownika.

Istnieją różne formy zatrudniania pracowników sezonowych: może to być umowa na czas określony, umowa cywilnoprawna lub - najczęściej wykorzystywane w praktyce - zatrudnienie pracownika poprzez agencję pracy.

Najbardziej popularną formą pracy sezonowej podejmowaną przez Polaków jest praca w krajach Unii Europejskiej (od lat najchętniej wyjeżdżamy do Niemiec, Holandii i Anglii). Pomimo faktu, że zagraniczni pracodawcy często zapewniają swoim pracownikom nie tylko właściwe warunki pracy ale także np. noclegi czy nawet podstawowe wyżywienie , to już kwestia ubezpieczenia leży w gestii osób chcących taką pracę podjąć.

Najlepiej zatem przed wyjazdem zaopatrzyć się w odpowiednią polisę,  która swoim zakresem obejmie zarówno ewentualne koszty leczenia, ubezpieczenie z zakresu OC oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku. Należy przy tym pamiętać, że wyższa suma ubezpieczenia gwarantuje lepszą ochronę - warto także zaopatrzyć się np. w pakiet assistance, który zagwarantuje pomoc w przygotowaniu transportu do kraju, usługi tłumacza, ubezpieczenie dokumentów i bagażu.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!