Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Podatki w Niemczech - czym jest Steuernummer lub Identifikationsnummer?


Podatki w Niemczech - czym jest Steuernummer lub Identifikationsnummer?


 

Praca w Niemczech wiąże się z nadaniem nowym pracownikom pewnych oznaczeń. Chcąc załatwić sprawy podatkowe, na pewno można spotkać się z dwoma oznaczeniami, jakimi są Steuernummer i Indentifikationnummer. Są to cyfry nadawane każdej osobie żyjącej i pracującej na terenie Niemiec. Numery pozwalają zidentyfikować każdą z osób, co stanowi duże ułatwienie dla urzędników i minimalizuje możliwość pomyłek.

 


Die Steuernummer

Jest to numer podatkowy dlatego, jeżeli kiedykolwiek składało się dokumenty podatkowe, a nawet jeżeli podjęło się jakikolwiek kontakt z Urzędem Podatkowym w Niemczech, to na pewno taki numer został już przyznany. Co istotne, każdy urząd tworzy indywidualny numer Steuernummer dlatego, jeśli zmieniamy urząd, zostanie nadany nam nowy numer. Kolejną sytuacją, która zmieni nasz Steuernummer, jest wejście w związek małżeński. W tym momencie tworzony jest wspólny numer identyfikacji podatkowej. Zazwyczaj numer jest przyznawany na podstawie poszczególnych danych tj. skrót od słowa Finanzamt, czyli dany Urząd Skarbowy; skrót od słowa Bezirknummer - Numer Rejonowy; skrót od Unterscheidungsnummer, czyli osobisty numer podatnika, a także skrót od słowa Pruefziffer, jako cyfra kontrolna.

Zawsze dwie lub trzy cyfry są takie same jak ostatnie cyfry identyfikacyjne określonego Urzędu Skarbowego, co jest przydatne przy weryfikacji konkretnych spraw. W łatwy sposób można zweryfikować, któremu urzędowi podlega dany podatnik.

 

Die Identifikationsnummer

Numer identyfikacyjny, który najłatwiej porównać do polskiego numeru PESEL. Jest to numer nadawany raz w życiu, co odróżnia go od numeru Steuernummer. Identifikationsnummer to ciąg 11 cyfr, który nadawane są już małym dzieciom. Numerem ID oraz wszystkimi danymi związanymi z numerem zarządza niemiecki Centralny Urząd Podatkowy, który ma obowiązek usunąć wszelkie informacje połączony z Identifikationsnummer po 20 latach od naszej śmierci. Od 2008 roku Centralny Urząd Podatkowy ma obowiązek listownego przyznania numeru ID. Jeżeli list uległ zagubieniu, to informacje na temat swojego numeru identyfikacyjnego możesz otrzymać po wypełnieniu odpowiedniego formularza.

 

Warto pamiętać, że jeśli chcemy przypomnieć sobie któryś z naszych numerów, wystarczy spojrzeć w górny róg jakiegokolwiek pisma z urzędu :)

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!