Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Podatek od wynagrodzenia w Niemczech. Co musisz wiedzieć?

Podatek od wynagrodzenia w Niemczech. Co musisz wiedzieć?

Lohnsteuer to niemiecki podatek od wynagrodzenia. Prawie każdy pracownik w Niemczech musi go opłacać. 

Dobra wiadomość jest jednak taka, że podatek od wynagrodzenia w Niemczech nie musi hyc wypłacany bezpośrednio z kieszeni pracownika. To pracodawca musi go opłacić w urzędzie skarbowym. Co ważne, na terenie Niemiec funkcjonują klasy podatkowe i to one regulują wysokość podatku od wynagrodzenia. 

 

Klasy podatkowe w Niemczech 

Klasa I — osoby niebędące w małżeństwie, rozwiedzione lub w separacji, a także osoby w związku małżeńskim, przy czym jedna z nich przebywa poza EU; wdowy oraz wdowcy — w tym przypadku miesięczne wynagrodzenie, które będzie zwolnione z podatku to 945 euro.

Klasa II — samotny rodzic, który otrzymuje zasiłek na dziecko lub dzieci bądź korzysta z kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci — miesięczne wynagrodzenie, które będzie wolne od podatku to 1077 euro. 

Klasa III — małżonkowie, gdy jeden z małżonków nie otrzymuje wynagrodzenia bądź nie należy do grupy V; wdowy i wdowcy do roku po utracie małżonka; małżeństwa, w których jedna ze stron przebywa w kraju EU — miesięczne wynagrodzenie, które będzie wolne od podatku to 1788 euro. 

Klasa IV - !z czynnikiem! - opcja, która od kilku lat umożliwia sprawiedliwe opodatkowanie w małżeństwie. Każdy małżonek może zostać opodatkowany adekwatnie do swoich zarobków. Zwykle grupę IV z czynnikiem wybierają małżeństwa, w których istnieje duża rozbieżność w zarobkach.  

Klasa IV — małżeństwa mieszkające razem — w Niemczech istnieje możliwość wyboru kombinacji klas podatkowych w małżeństwie (IV/IV i III/V). Miesięczne wynagrodzenie, które będzie wolne od podatku to 945 euro. 

Klasa V — małżeństwa, w których jeden z małżonków będzie rozliczany zgodnie z klasą III — miesięczne wynagrodzenie, które będzie wolne od podatku to 105 euro.  

Klasa VI — klasa poświęcona dla osób pracujących, które nie mają jak przedstawić w urzędzie karty podatkowej — w tym przypadku nie istnieje kwota wolna od podatku. 

 

Czy każdy musi opłacać podatek od wynagrodzenia? 

Właściwie wszyscy pracownicy w Niemczech, niezależnie od tego, w jakim wymiarze pracuje, będą podlegali obowiązkowi opłaty podatków wynagrodzenie. Jedyny wyjątek stanowią pracownicy zatrudnieni w ramach Minijob, niezarabiający więcej niż 450 euro w ciągu miesiąca pracy. 

 

Ile wynosi podatek od wynagrodzenia w Niemczech?  

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, wysokość podatków od wynagrodzenia ściśle powiązane z klasą podatkową oraz zarobkami danego podatnika. Można jednak powiedzieć, że im wyższe zarobki, tym wyższy podatek od wynagrodzenia w Niemczech. Może on wynosić nawet do 45% rocznego dochodu podatnika. 

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!