Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Obywatelstwo w Niemczech - jak je zdobyć?

Obywatelstwo w Niemczech - jak je zdobyć?

Jak zdobyć niemieckie obywatelstwo? 

Istnieje opcja, które z reguły jest zarezerwowana dla osób, które od lat żyją w Niemczech. W takiej sytuacji trzeba będzie udowodnić wieloletni związek z krajem m.in. przez prowadzoną firmę, małżeństwo, czy dzieci. Poza tą grupą, jeszcze prostszym sposobem na uzyskanie obywatelstwa niemieckiego, jest udowodnienie, że któryś z przodków miał korzenie niemieckie.

 

Obywatelstwo niemieckie i małżeństwo

Osoby przebywające na terenie Niemiec przynajmniej trzy lata i będące w małżeństwie z obywatelem Niemiec przynajmniej od 2 lat, mogą ubiegać się o obywatelstwo Niemieckie. Państwo niemieckie jest mocno wyczulone na oszustwa w tym zakresie, nie radzimy podejmować działań takich jak fikcyjne małżeństwo na potrzeby zdobycia obywatelstwa. Jeżeli w trakcie ubiegania się o obywatelstwo w Niemczech, zachodzą okoliczności, które wskazują na proces rozwodowy, osoba ubiegająca się, nie otrzyma obywatelstwa niemieckiego. Każda osoba składająca dokumenty o przyznanie obywatelstwa niemieckiego, będzie musiała zobowiązać się do przestrzegania niemieckiego prawa i porządku, respektowania kultury itp. Niezbędne będzie też udowodnienie swojej sytuacji finansowej. 


Długoletni pobyt w Niemczech i obywatelstwo

Obywatelstwo ze względu na wieloletni pobyt w kraju, mogą otrzymać osoby, które przebywają na terenie Niemiec przynajmniej osiem lat. Muszą one także zdać egzamin z języka niemieckiego oraz znajomości kultury, struktury politycznej, historii i innych równie ważnych zagadnień. 

Pochodzenie, a obywatelstwo niemieckie

Mówi się, że jest to najprostsza droga do uzyskania obywatelstwa niemieckiego. Jeżeli jesteśmy dziećmi Niemki lub Niemce, to automatycznie otrzymujemy obywatelstwo niemieckie. Jeżeli jednak to, któryś z naszych przodków  tj. dziadkowie, pradziadkowie…byli Niemcami, to musimy to udowodnić, przedstawiając ich akt urodzenia. Ponadto niezbędne będzie udokumentowanie pokrewieństwa, czyli dostarczenie aktów urodzenia, ślubów itp. Z pewnością procedura ta może zająć sporo czasu, ale jeżeli udowodnimy, że mamy korzenie niemieckie, to państwo powinno przyznać nam obywatelstwo. 

W tym miejscu pojawia się wyjątek, ponieważ osoby, które Ubiegają się o obywatelstwo niemieckie, a urodziły się przed rokiem 1975, mogą starać się o to na nieco innych warunkach. Obywatelstwo uzyskają tylko w linii po swoim ojcu. Osoby urodzone po 1 lipca 1993 roku i będące dziećmi nieślubnymi mogą ubiegać się o obywatelstwo niemieckie po linii matki. Ponadto osoby, które urodziły się po 1 lipca 1975 roku, mogą ubiegać się o obywatelstwo po linii ojca, gdy ich ojciec był Niemcem, przeprowadzono badania genetyczne na ojcostwo w Niemczech bądź uznanie ojcostwa odbyło się przed 23 rokiem życia dziecka. 

Posiadanie dziecka i obywatelstwo niemieckie 

Obecnie dzieci, które rodzą się na terenie Niemiec, mają przyznane obywatelstwo niemieckie, o ile jeden z rodziców przebywał na terenie przynajmniej przez osiem lat. Takie obywatelstwo dziecko otrzymuje po ukończeniu 18 lat i wypełnieniu adekwatnych dokumentów. W tym momencie może on również zrzec się obywatelstwa niemieckiego lub przyjąć dwa (np. niemieckie i polskie)… Za same dotyczy dzieci urodzonych po 2000 r. Dzieci urodzone przed 2000 r. muszą biegać się w przyszłości o obywatelstwo niemieckie, bo sam fakt urodzenia nie daje im tego przywileju.

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!