Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Obowiązki podatkowe w związku z wyjazdem do pracy sezonowej za granicę

Obowiązki podatkowe w związku z wyjazdem do pracy sezonowej za granicę

Rozpoczął się okres wyjazdów do pracy sezonowej za granicą. Taki wyjazd wiąże się również z obowiązkami podatkowymi w kraju oraz za granicą.

 

Do obowiązków w kraju należy przede wszystkim obowiązek ustanowienia pełnomocnika dla doręczeń. Obowiązek ten dotyczy osób, które opuszczają terytorium kraju na okres dłuższy niż 2 miesiące. Nieustanowienie pełnomocnika nie jest w wprawdzie sankcjonowane (nie podlega karze), niemniej w przypadku „nieskutecznej” próby doręczenia pisma podczas nieobecności podatnika organ podatkowy uzna, iż pismo zostało doręczone pod ostatni znany adres oraz w dniu upływu terminu na podjęcie listu. Okoliczność ta może mieć negatywne konsekwencje, np. może upłynąć termin na złożenie odwołania od decyzji organu podatkowego, itp.

 

Zdecydowanie bardziej złożone są obowiązki podatnika za granicą, niemniej ich zdecydowaną większość wypełniają zagraniczni pracodawcy.

 

Najpowszechniejsze są obowiązki meldunkowe oraz ewidencyjne. W wielu krajach Unii Europejskiej istnieje obowiązek meldunkowy, który oznacza konieczność zgłoszenia swojego pobytu za granicą pod konkretnym adresem. Np. w Niemczech obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich osób, które przebywają pod danym adresem przez ponad 2 miesiące (dla Berlina okres ten jest krótszy i wynosi 2 tygodnie).

 

Obowiązek ewidencyjny dotyczy zgłoszenia w zagranicznym urzędzie skarbowym lub innej właściwej instytucji faktu wykonywania pracy w danym kraju. W oparciu o zgłoszenie zagraniczny urząd nadaje podatnikowi numer podatkowy, odpowiednik polskiego NIP. Wyjątkiem są Niemcy, w których pracownicy sezonowi nie mają, co do zasady, obowiązku rejestracji w urzędzie skarbowym w celu nadania numeru podatkowego. Niemniej jednak właściwy urząd skarbowy wydaje dla zagranicznych pracowników zaświadczenie w sprawie poboru podatku od wynagrodzeń (Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug). Przy braku zaświadczenia wynagrodzenie zostanie opodatkowane w sposób przewidziany dla VI klasy podatkowej, czyli w sposób maksymalny.

 

Najważniejszą rzeczą podczas pobytu za granicą jest staranne gromadzenie dokumentacji podatkowej, którą pracownik otrzymał w związku z wykonywaniem pracy za granicą. Dokumentacja ta będzie niezbędna również dla celów prawidłowego rozliczenia zagranicznych dochodów w polskim zeznaniu rocznym. Dochody z pracy za granicą są faktycznie zwolnione z podatku dochodowego w Polsce, niemniej należy je wykazać w zeznaniu rocznym dla podatku dochodowego (PIT-36).

Ponadto należy zatrzymać wszystkie dokumenty potwierdzające fakt poniesienia wydatków za granicą, w szczególności dotyczących kosztów podróży, zakwaterowania, dojazdów do miejsca pracy, itp. W niektórych krajach (np. w Niemczech) takie wydatki stanowią koszty podatkowe, których uwzględnienie zwiększa kwotę nadpłaty (zwrotu) podatku.

 

W Polsce informacji o obowiązkach podatkowych pracowników migrujących udziela Europejskie Centrum Podatkowe (www.euro-punkt.pl), tel.: 71 787 63 62.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!