Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NORWEGIA | Zwrot podatku z Norwegii

NORWEGIA | Zwrot podatku z Norwegii

Nasi rodacy zatrudnieni w krainie fiordów mają czas na rozliczenie się z norweskim fiskusem do 30 kwietnia br. Średnia kwota zwróconego podatku waha się w granicach 10-15 tys. koron.

 

            Rok podatkowy w Norwegii, podobnie jak w Polsce, pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Cała procedura rozpoczyna się już na przełomie marca i kwietnia od wysłania na adres podatnika formularza zeznania podatkowego Selvangivelse. Oprócz niego otrzymasz z urzędu skarbowego list zawierający kody PIN do systemu Altinn/MinID. Pozwalają one na wysłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

 

Formalności

            W razie ich braku możesz je zamówić przez witrynę www.skatteetaten.no. Po kliknięciu na link Bestill PIN-koder (zamów kody PIN), a następnie na Jeg vil bestille nytt PIN-kodebrev elektronisk ukaże się strona z pustym polem, w które należy wpisać swój 11 cyfrowy fødselsnummer (norweski PESEL).

            Zeznanie podatkowe Selvangivelse, które wyśle ci urząd jest już wstępnie wypełnione na podstawie danych otrzymanych m.in. od twojego pracodawcy. Musisz sprawdzić, czy są one zgodne z zestawieniem rocznym Lønns- og trekkoppgave (zawiera informacje o twoich dochodach), które otrzymałeś od pracodawcy w styczniu.

            W razie jakichkolwiek błędów, nie obejdzie się bez korekty w zeznaniu podatkowym. W przypadku nieotrzymania tego formularza należy się skontaktować z lokalnym urzędem podatkowym. Być może nie posiada on twojego aktualnego adresu. Urząd podatkowy ma trzy miesiące na rozpatrzenie twojego zeznania podatkowego.

 

Zwrot podatku

            Rozliczenie podatku następuje w czerwcu lub w październiku. O ostatecznym terminie decyduje urząd podatkowy. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie zeznania podatkowego jest Skatteoppgjør. Określa on wysokość kwoty podatku do zwrotu lub do dopłaty.

Wraz z nim wysyłany jest jeszcze dokument o nazwie: Utskrift av likningen. Na podstawie informacji tam zamieszczonych, dowiesz się, jakie odpisy zostały uwzględnione w twoim rozliczeniu z fiskusem.

            Zwrot podatku przekazywany jest bezpośrednio na norweskie konto lub czekiem na adres podany przez podatnika. Jeśli chcesz, by pieniądze trafiły na twój rachunek w Polsce, musisz podać w zeznaniu dane banku, kod SWIFT oraz IBAN. Uwaga! Nie wszystkie urzędy zgadzają się na przelew pieniędzy na konta zagraniczne. W przypadku złożenia zeznania podatkowego po terminie, urząd skarbowy rozliczy cię według posiadanych informacji. Konsekwencją spóźnienia może być naliczenie dużego podatku i odsetek oraz nieuwzględnienie należnych odpisów. Procedura zwrotu wydłuża się w takim przypadku nawet do pół roku.

 

Należne odpisy

            Polacy zatrudnieni w Norwegii mają prawo do odliczeń od dochodu, np. z tytułu standardowego odpisu dla obcokrajowców lub odpisu kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży do Polski (pendlerfradrag).

            System ulg podatkowych (wszystkie odlicza się od podstawy opodatkowania) jest bardzo szeroki, a najważniejsze z nich to: 36-proc. ulga standardowa (obowiązuje tu limit 67 tys. NOK); 10-proc. ulga dla obcokrajowców (przysługuje do dwóch lat pobytu), ulga z tytułu związku małżeńskiego (o ile współmałżonek nie zarobił więcej niż 67 tys. NOK w danym roku podatkowym) i posiadania dzieci, ulga za wydatki na dojazdy do pracy i koszty zakwaterowania.

            Wszystkie poniesione koszty należy udokumentować. Jeśli pracodawca potrąca ci z wypłaty pieniądze za czynsz, to potwierdzeniem tego stanu rzeczy będzie ostatni odcinek pensji. W innym przypadku będzie to pokwitowanie od właściciela lokalu lub wydruk przelewu bankowego. Potwierdzeniem wydatków poniesionych z tytułu kosztów podróży do Polski są kopie biletów lotniczych i promowych.

            Osoby, które w minionym roku podatkowym pobierały zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie chorobowe, powinny dostarczyć „skarbówce” roczne rozliczenie z NAV. Jeśli nie wiesz, czy zdążysz ze złożeniem podania na czas, możesz zwrócić się do lokalnego urzędu podatkowego z prośba o przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego.

 

Lista niezbędnych dokumentów:

- formularz zeznania podatkowego Selvangivelse, odpowiednik polskiego PIT-u. Dokument ten wysyłany jest na adres podatnika na przełomie marca i kwietnia

 – kody PIN do systemu Altinn/MinID, umożliwiają wysłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną

- Lønns- og trekkoppgave, znany także jako formularz RF – 1015B. Zawiera informacje o wysokości uzyskanych dochodów. Powinieneś go otrzymać od pracodawcy do 20 stycznia.

- Årsoppgave fra NAV (rozliczenie roczne z NAV-u), jeżeli pobierany był zasiłek chorobowy lub zasiłek dla bezrobotnych

- Årsoppgave, rozliczenie roczne z banku

- akt ślubu – kopia tłumaczenia na j. angielski lub norweski (nie trzeba tłumaczyć jeśli jest unijny)

- zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania z współmałżonkiem i/lub dziećmi poniżej 21 roku życia (dokument z urzędu ewidencji ludności) – kopia tłumaczenia na j. angielski lub norweski

- kopie dokumentów potwierdzających wysokość wydatków poniesionych z tytułu opłat za zakwaterowanie, kopie biletów lotniczych i promowych

Maciej Sibilak

 

http://pracainauka.pl/zwrot-podatku/zwrot-podatku-z-norwegii

www.pracainauka.pl

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!