Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NORWEGIA | 52 tygodnie permitteringu

NORWEGIA | 52 tygodnie permitteringu

Związki zawodowe i organizacje branżowe uzyskały zgodę premier Erny Solberg na wydłużenie z 30 aż do 52 tygodni okresu tymczasowego zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy, przy jednoczesnym zachowaniu zatrudnienia. Wygląda na to, że udało się w ten sposób uniknąć generalnego strajku grożącego całej branży przemysłowej.

– Uzyskaliśmy zgodę rządu na wydłużenie do 52 tygodni okresu, w którym pracownik będzie mógł pobierać zasiłek dla bezrobotnych – mówi Jorn Eggum, dyrektor związku zawodowego Fellesforbundet.

Oznacza to, że maksymalny okres przebywania na permitteringu został zrównany z podstawową długością okresu, w którym można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Zwolennicy takiego rozwiązania przekonują, że jest ono korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pierwszy ma rok na znalezienie ewentualnego nowego zatrudnienia (gdyby z jakiegoś powodu po zakończeniu permitteringu otrzymał wypowiedzenie) i jednocześnie nie pozostaje bez środków do życia. Drugi natomiast – nie traci sprawdzonych pracowników i ma czas na zdobycie nowych zleceń.

Nie brakuje jednak przeciwników nowego rozwiązania. Problemem zdają się być bowiem przepisy dotyczące zawierania umów na czas określony. Zgodnie z obowiązującym w Norwegii prawem, mogą one być podpisywane tylko na 12 miesięcy i pracodawca może je zawrzeć tylko maksymalnie z 15 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników. Co więcej, osobom zatrudnionym na podstawie kontraktu terminowego nie wolno podpisywać porozumienia dotyczącego czasu pracy. Oznacza to, że wprowadzenie nowego, wydłużonego permitteringu może być kłopotliwe, lub wręcz niemożliwe w przypadku części pracowników.

MarSo

http://pracainauka.pl/aktualnosci/52-tygodnie-permitteringu

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!