Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Norwegia: rozliczenie podatkowe pendler

Norwegia: rozliczenie podatkowe pendler

Pracując w Norwegii i jednocześnie podróżując często do Polski, istnieje możliwość odliczenia dodatkowych kosztów, jakie ponoszone są w ramach życia i pracy w tym kraju, w tym również tych związanych podróżami do Polski. Wynika to ze statusu pendler.

Status pendler dotyczy tych podatników, którzy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy są zmuszeni na pobyt poza swoim stałym miejscem zamieszkania. Dokonując rozliczenia podatkowe, możliwe jest skorzystania z prawa do odpisów podatkowych. Dotyczy to kosztów, które związane są z wydatkami poniesionymi z tytułu życia i pracy w Norwegii. Zaliczamy do nich zakwaterowanie oraz wyżywienie, dojazd do miejsca pracy, ale też podróże do rodziny w Polsce.

Aby skorzystać z takiej opcji rozliczenia podatkowego, konieczne jest określenie częstotliwości podróży do bliskich w Polsce. Ponadto, trzeba potwierdzić stosownym dokumentem posiadanie współmałżonka lub dziecka, które mieszka w Polsce. Kolejnym warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest wspólny adres zameldowania z rodziną w Polsce i odbycie minimum 3 podróży do kraju w ciągu roku podatkowego.

 Odliczenie kosztów związanych z pobytem w Norwegii powoduje wyższy zwrot podatku. Zdarza się, że suma takiego zwrotu wynosi nawet 30 000 NOK. Nie bez znaczenia jest również fakt, że rozliczanie się w statusie pendler pozwala na łączenie go z innymi ulgami, a więc podatnik może się m.in. ubiegać o odpis z tytułu odsetek od kredytu.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!