Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NORWEGIA | Rozlicz się ze Skatteetaten!

NORWEGIA | Rozlicz się ze Skatteetaten!

Do rozliczenia podatku z Norwegii niezbędne jest posiadanie kodów PIN do systemu Altinn. Wbrew pozorom zamówienie ich nie jest ani trudne, ani czasochłonne. Wystarczy wejść na stronę https://brukerprofil.difi.no/orderpincode/?locale=no, wpisać swój numer personalny (fødselsnummer) i nacisnąć ‘Bekreft’. Kody zostaną przesłane na adres podatnika, który norweski urząd skarbowy posiada w swojej bazie (najczęściej zajmuje to około 5 dni roboczych, nawet w przypadku polskiego adresu). Kody te są ważne bezterminowo, jeśli już raz zostały wydane, nie ma konieczności ponownego zamawiania ich na stronie Skatteetaten.

 

          Po zalogowaniu się do systemu Altinn zobaczymy wstępne zeznanie podatkowe za ubiegły rok – Selvangivelse. Zostaje ono wypełnione na podstawie informacji, które posiada norweski urząd skarbowy na temat osiągniętego dochodu, odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy oraz stanu konta podatnika na dzień 31 grudnia ubiegłego roku. Obowiązkiem każdego podatnika jest sprawdzenie poprawności tych danych. W przypadku, gdy nie zgadzają się one ze stanem faktycznym, należy je skorygować. Najczęściej są one prawidłowe, ale rozliczenie nie uwzględnia żadnych należnych ulg.

 

          Norweski system podatkowy oferuje wiele ulg i odpisów, dzięki którym można otrzymać wyższy zwrot podatku. Każdemu pracownikowi zagranicznemu, który przebywa na terenie Norwegii mniej niż 183 dni w roku lub mniej niż 270 dni w ciągu 2 lat i nie jest rezydentem podatkowym przysługuje 10% odpis standardowy (Standardfradrag). Pracownik ten może odpisać 10% podatku od uzyskanego dochodu (maksymalnie 40.000 NOK).


Istnieje także możliwość rozliczenia wspólnego z małżonkiem (2. klasa podatkowa). Aby z niego skorzystać, współmałżonek nie może zarobić więcej niż 43.664 NOK brutto, czyli ok. 21.832 PLN brutto. Ponadto podatnik musi być zameldowany pod tym samym adresem co współmałżonek. Rozliczenie w 2. klasie podatkowej zwiększa kwotę dochodu wolnego od podatku (Personfradrag) z 50.400 NOK do 74.250 NOK.

 

          Największy zwrot podatku otrzymują podatnicy, którzy posiadają status osoby dojeżdżającej do pracy (status pendler). Można go otrzymać, jeśli jest się zatrudnionym u norweskiego pracodawcy, samodzielnie pokrywa się koszty wyżywienia i zakwaterowania oraz co najmniej trzy razy w roku podróżuje się z Norwegii do rodziny w Polsce. Za jedną podróż uznaje się przelot z Norwegii do Polski oraz powrót. Potwierdzeniem odbycia podróży są bilety lotnicze, bilety za prom lub autokar. Warunkiem otrzymania statusu pendler jest posiadanie wspólnego adresu zameldowania z rodziną oraz udokumentowanie odbytych podróży. Osoby niebędące w związku małżeńskim także mogą zostać rozliczone jako pendler, przy czym warunkiem jest odbycie podróży do własnego lub wynajmowanego mieszkania na terenie Polski co trzy tygodnie. Pendler ma także prawo do odliczenia kosztów wyżywienia. Podstawowa stawka wynosi 195 NOK za każdy dzień pobytu na terenie Norwegii.

 

          Podsumowując, najwyższy zwrot podatku otrzymamy uczestnicząc czynnie w rozliczeniu. Aby to zrobić, należy jednak bardzo dobrze znać język norweski lub angielski. Dlatego też warto rozważyć powierzenie swojego rozliczenia profesjonalnej firmie, która zawnioskuje o należne nam ulgi. Dzięki temu ostateczny zwrot będzie znacznie wyższy od tego, który widniał na decyzji wstępnej, co zrekompensuje i tak niewielkie koszty takiej usługi.

 

Informacji na temat rozliczenia podatku z Norwegii udziela Europejskie Centrum Podatkowe we Wrocławiu, www.euro-punkt.pl , tel. 71 787 63 62.


Europejskie Centrum Podatkowe

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!