Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NORWEGIA | Polacy wyjeżdżają z Norwegii

NORWEGIA | Polacy wyjeżdżają z Norwegii

3500 naszych rodaków zdecydowało się w ubiegłym roku opuścić Norwegię. Ponieważ coraz mniej imigrantów znad Wisły wybiera ten kierunek, liczba Polaków w tym kraju regularnie maleje. Z Norwegii wyjeżdżają też Szwedzi, Litwini i Niemcy.

Gospodarka norweska ewidentnie boryka się z kłopotami. Mniejsza liczba miejsc pracy, oznacza mniejsze szanse zatrudnienia dla imigrantów. Stąd coraz częstsze decyzje o wyjeździe z tego kraju. Według oficjalnych danych SSB (Centralnego Biura Statystycznego), w 2015 r. Norwegię opuściło 19 tys. obywateli państw Unii, w tym 3500 Polaków. Mimo to, nadal jeszcze jesteśmy największą grupą cudzoziemców w tym kraju. W ub. r. do Norwegii przyjechało ponad 8000 naszych rodaków.

O pracę jest trudniej z miesiąca na miesiąc. Pracodawcy stawiają coraz wyższe wymagania, a jednocześnie oferują coraz mniej. Wszystko przez to, że chętnych do pracy jest sporo więcej niż wakatów do obsadzenia. – Imigranci wysyłają dwadzieścia CV i nie otrzymują na żadne z nich odpowiedzi – przekonują pracownicy NAV (Urząd Pracy i Polityki Socjalnej).

O tym, że potrzeba coraz mniej nowych pracowników mówi także Torben Sneve, szef koncernu Addeco. – W branży budowlanej i przemysłowej pracuje mnóstwo osób z zagranicy –mówi. – Napotykają oni duże problemy ze względu na trudne warunki panujące na rynku pracy. Na początku 2015 r. aż 45 proc. naszych pracowników to imigranci. W tej chwili liczba zatrudnianych przez nas cudzoziemców spadła do 37 proc.

Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy jest w regionach Rogaland, Hordaland i Sorlandet.

MArSo

http://pracainauka.pl/aktualnosci/polacy-wyjezdzaja-z-norwegii

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!