Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NIEMCY | Wakacyjna praca dla studentów

NIEMCY | Wakacyjna praca dla studentów

Choć do lata jeszcze daleko, warto już teraz pomyśleć o pracy w tegoroczne wakacje. Podobnie jak w poprzednich latach Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn przysłał do Polski ofertę zatrudnienia dla studentów.

 

            O wakacyjną pracę w Niemczech mogą się ubiegać studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2015 r.

            W tym roku nabór został objęty limitem miejsc. Zniesiono też wymagania językowe dla kandydatów. Nie oznacza to jednak, że będzie łatwiej o pracę. Osoby ze słabą znajomością niemieckiego nadal będą miały nikłe szansę na podjęcie zatrudnienia. Zainteresowani wyjazdem do Niemiec muszą wyrazić gotowość do pracy przez dwa miesiące letnich wakacji. Szansę na zatrudnienie mają osoby w wieku 18-35 lat.

            Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelach i gastronomii oraz w sieci barów szybkiej obsługi (np. McDonald’s), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

            Wynagrodzenie, czas pracy oraz pozostałe warunki zatrudnienia odpowiadają niemieckim uregulowaniom taryfowym. Koszty zakwaterowania i dojazdu do miejsca pracy ponosi student. Osoby skierowane do pracy w branży gastronomicznej i przemyśle spożywczym będą zobowiązane do pokrycia kosztów badania lekarskiego na terenie Niemiec.

            Z uwagi na to iż studenci nie mają w tym kraju ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty leczenia ewentualnej choroby.

            Po przyjeździe do Niemiec student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta. Wynagrodzenie wypłacane jest na koniec każdego miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach pobytu za Odrą trzeba mieć sobą wystarczającą sumę pieniędzy na utrzymanie. Nie można też zapomnieć o drugim egzemplarzu zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.

            Zainteresowani pracą mogą składać poprawnie przygotowany komplet dokumentów (patrz ramka) w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Uwaga! W zależności od województwa różny jest termin przymowania podań (w przypadku województwa mazowieckiego nieprzekraczalnym terminem jest 27 lutego br.). Dlatego warto zrobić to jak najwcześniej. W razie wystąpienia błędów w dokumentach aplikacyjnych zachowasz szansę na dokonanie ewentualnej korekty.

            Formularze zgłoszeniowe wysłane przez uczniów i studentów Federalny Urząd Pracy w Bonn przekaże niemieckim pracodawcom. Konkretne propozycje pracy sezonowej zostaną przesłane bezpośrednio na podany adres korespondencyjny.

           

Komplet wymaganych dokumentów:

– 2 egzemplarze podania „Bewerbung 2015" wypełnione pismem drukowanym lub maszynowym w języku niemieckim z dwoma aktualnymi zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez studenta na pierwszej stronie „Bewerbung 2015"

– 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni oraz imienną pieczątką osoby upoważnionej

– 1 egzemplarz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą

– 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschaftigung in Deutschland fur auslandische Studenten, Stand: Dezember 2014"

 

Nie będą akceptowane:

– dokumenty bez stempla uczelni,

– dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,

– dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono stemplem uczelni,

– dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem,

– dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

 

Maciej Sibilak

 

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 289, str. 7

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!