Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NIEMCY | Wakacyjna praca dla studentów

NIEMCY | Wakacyjna praca dla studentów

Choć do lata jeszcze daleko, warto już teraz pomyśleć o pracy na wakacje. Podobnie jak w poprzednich latach Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn przysłał do Polski ofertę zatrudnienia dla studentów i uczniów.

            O wakacyjne zatrudnienie mogą się ubiegać studenci studiów dziennych, w tym i ostatniego roku oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących). Wymagana jest dobra lub bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (minimum 3-letni okres nauki) i gotowość do pracy przez 2 miesiące letnich wakacji. Szansę na zatrudnienie mają osoby w wieku 18-35 lat.

            Oferta dotyczy głównie prac pomocniczych w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii oraz w mniejszym stopniu w przemyśle. Zainteresowani podjęciem pracy nie mogą posiadać specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji. Chcąc zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, warto nastawić się na pracę w gospodarstwach rolnych, gdyż takich ofert jest najwięcej.

            Wynagrodzenie, czas pracy oraz pozostałe warunki zatrudnienia odpowiadają niemieckim uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Koszty zakwaterowania i dojazdu do miejsca pracy ponosi student lub uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia noclegów, choć pomaga najczęściej w ich znalezieniu.

            Formularze zgłoszeniowe wysłane przez uczniów i studentów Federalny Urząd Pracy w Bonn przekaże niemieckim pracodawcom. Konkretne propozycje pracy sezonowej zostaną przesłane zainteresowanym bezpośrednio na podany adres korespondencyjny. Zainteresowani mają prawo wyboru oferty. Gdyby nie odpowiadały ich oczekiwaniom mogą je odesłać do ZAV.

            Zainteresowani pracą mogą zostawiać zgłoszenia w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Uwaga w zależności od województwa różny jest termin składania podań. Dlatego warto zrobić to jak najwcześniej.

            Komplet wymaganych dokumentów stanowią: 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2013" wypełnione w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez ucznia/studenta na pierwszej stronie "Bewerbung 2013"), 1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego "Beschenigung űber Deutschkenntnisse" z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem nauczyciela języka niemieckiego, 2 egzemplarze zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz imienną pieczątką osoby upoważnionej, 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą.


sibi

 

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 234, 24.12. - 06.01.2013, str. 2

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!