Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NIEMCY | Rozlicz się z niemieckim fiskusem

NIEMCY | Rozlicz się z niemieckim fiskusem

Niemieckie zeznanie podatkowe za rok 2013 należy złożyć w tamtejszym urzędzie skarbowym do 31 maja 2014 roku. Przyjmując przeciętny poziom zarobków, na jakie za Odrą mogą liczyć nasi rodacy, możesz spodziewać się zwrotu rzędu 70-150 euro za każdy przepracowany miesiąc.

 

            Rok podatkowy w Niemczech pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Podstawą ubiegania się o zwrot podatku jest Lohnsteurekarte (karta podatkowa) albo zastępcze oświadczenie podatkowe (Besondere Lohnsteuerbescheinigung), wypełnione i poświadczone przez pracodawcę. Często występującym dokumentem jest też zwykłe zaświadczenie o zarobkach (Lohnsteurbescheinigung).

 

Do czterech lat wstecz

            W Niemczech, podobnie jak w Polsce, dochody pracownika podlegają opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej. Wysokość comiesięcznych zaliczek na rzecz fiskusa uzależniona jest od dochodów i klasy podatkowej, do której należy pracownik. Ta ostatnia jest ściśle powiązana z jego sytuacją osobistą (stan cywilny, źródło dochodów itp.).

             Najniższa stawka podatku dochodowego w Niemczech wynosi obecnie 14 proc. Opodatkowane są nią osoby, których roczny dochód nie przekracza 52881 euro. W roku 2013, kwota wolna od podatku wynosiła za Odrą 8130 euro. Jeśli twój roczny dochód za ubiegły rok nie przekroczył tej sumy, wówczas urząd skarbowy zwróci ci całość zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego.

            Zgodnie z przepisami, na rozliczenie z niemieckim fiskusem masz cztery lata. Średnia kwota zwrotu podatku waha się w granicach 700 euro, choć zdarza się, że Polacy zatrudnieni w tym kraju dostają nawet znacznie powyżej 1000 euro. Starając się o zwrot nadpłaconej kwoty warto skorzystać z usług biura podatkowego. Dzięki temu zaoszczędzisz na czasie i unikniesz skomplikowanych formalności.

 

Najpóźniej do 31 maja

             Niemieckie zeznanie podatkowe za rok 2013 należy złożyć do tamtejszego urzędu skarbowego do 31 maja 2014 roku. W razie przekroczenia tego terminu, urząd ma czas na wezwanie podatnika do 30 września. Za uchylenie się od tego obowiązku po raz kolejny grozi kara w wysokości 150 euro. Czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec to minimum 3 miesiące, a dla branży budowlanej lub rzeźniczej wynosi minimum 6 miesięcy. Niemiecki urząd dokonuje przelewu bezpośrednio na podane konto bankowe, również te prowadzone w Polsce w złotówkach. Na żądanie można otrzymać zwrot w postaci czeku, ale nie jest to dobry pomysł, bo jego realizacja w kraju może trwać kilka tygodni lub dłużej.

            Pracownikom i osobom pobierającym niemieckie zasiłki grozi ryzyko nadpłaty podatku, ponieważ zasiłki wliczane są teraz do podstawy opodatkowania. Osoby, które otrzymały już zwrot podatku, a nie wykorzystały wszystkich przysługującym im ulg, mają możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego.

 

Uprawnieni do zwrotu

            Prawo do występowania o zwrot podatku mają osoby podlegające w Niemczech tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Taka sytuacja zachodzi wówczas, gdy ktoś przebywa w Niemczech (posiadając prawo do pobytu) dłużej niż sześć miesięcy w danym roku podatkowym. Natomiast w przypadku osób, który przebywały za Odrą krócej wymaga się, aby przynajmniej 90 proc. ich wszystkich dochodów w danym roku podlegało opodatkowaniu w Niemczech. Przy czym dochody uzyskane w innych krajach, w tym np. w Polsce, nie mogą przekroczyć ustalonego i co roku rewaloryzowanego limitu.

            Prawa do zwrotu podatku nie mają często Polacy zatrudnieni w Niemczech jako pracownicy sezonowi. Dzieje się tak dlatego, gdyż ich pracodawcy korzystają zwykle z uproszczonej procedury opodatkowania dochodów, która zakłada, że nie dokonuje się żadnych potrąceń od zarobków. Cały przychód i tak będzie się mieścił w kwocie wolnej od podatku. Bywają jednak wyjątki. Zdarza się, że ktoś został zatrudniony tylko na dwa miesiące i za ten czas został mu potrącony podatek. W takiej sytuacji należy się starać o zwrot pieniędzy.

Maciej Sibilak

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 261, str. 6

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!