Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NIEMCY: PŁACA MINIMALNA WZROSŁA O 34 CENTY. CZY DLA WSZYSTKICH?

NIEMCY: PŁACA MINIMALNA WZROSŁA O 34 CENTY. CZY DLA WSZYSTKICH?

Od 1 stycznia 2016 roku zmieniła się minimalna stawka godzinowa w Niemczech. Obecnie wynosi ona 8,84 euro, jednak może się okazać, iż w przypadku migrantów będzie ona inna. Rząd Niemiec rozważa wprowadzenie wyjątków, które będą dotyczyły osób przybyłych do naszych zachodnich sąsiadów.

8,84 euro tyle teraz minimalnie będą zarabiali Niemcy na godzinę. Stawka godzinowa wzrosła o 34 centy w porównaniu z rokiem ubiegłym, co było efektem długich starań ekonomistów o podniesienie minimalnego wynagrodzenia.

Wyjątki od reguły

Rząd Niemiec rozważa jednak jeszcze wprowadzenie specjalnych stawek godzinowych dla migrantów z innych krajów. Argumentuje to koniecznością zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez praktyki w odpowiednich zakładach. Dyplom z ich kraju, z jakiego pochodzą, ma odpowiadać wymogom na niemieckim rynku pracy.

Nie spotkało się to z uznaniem Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które ma  duże obawy co do tego, że okres przyuczenia będzie się wydłużał, a osoby zatrudnione staną się „stażystami z przymusu”.  Zrzeszenie Niemieckich Pracodawców nie pozostało obojętne na tę krytykę i zapewnia, iż w dużej mierze chodzi o zdobywanie kwalifikacji o charakterze edukacyjnym. Należy jednak podkreślić, że nie obowiązuje przy tym stawka minimalna. W przypadku dokonania zmian firmy nie byłyby skłonne do kształcenia i edukacji pracowników - argumentuje BDA.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!