Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NIEMCY | Odzyskaj podatek zapłacony za Odrą

NIEMCY | Odzyskaj podatek zapłacony za Odrą

Rok podatkowy w Niemczech, podobnie jak w Polsce trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenia można dokonać w ciągu czterech lat od zakończenia roku podatkowego. Procedura zwrotu trwa 3-6 miesięcy.

 

            Darek, zanim wrócił do Polski na stałe, pracował przez trzy lata za Odrą. Ostatni raz w 2010 roku. Zarobił wtedy 16984 euro, z czego tytułem zaliczek na podatek dochodowy odprowadził 1827 euro. Oprócz tego zapłacił jeszcze 98 euro podatku solidarnościowego oraz 164 euro podatku kościelnego. Starając się o zwrot nadpłaconej kwoty skorzystał z usług biura podatkowego, które odzyskało dla niego 1591 euro, czyli ponad 87 proc. zapłaconego wcześniej podatku dochodowego.

 

Średnio 700 euro

            Średnia kwota zwrotu podatku w Niemczech waha się w granicach 600-700 euro, choć zdarza się, że Polacy zatrudnieni w tym kraju dostają nawet znacznie powyżej 1000 euro. W praktyce, przyjmując przeciętny poziom zarobków, na jakie za Odrą mogą liczyć nasi rodacy, możemy spodziewać się zwrotu rzędu 70-150 euro za każdy przepracowany miesiąc.

            Podstawą ubiegania się o zwrot podatku w Niemczech jest Lohnsteurekarte (karta podatkowa) albo zastępcze oświadczenie podatkowe (Besondere Lohnsteuerbescheinigung), wypełnione i poświadczone przez pracodawcę. Często występującym dokumentem jest też zwykłe zaświadczenie o zarobkach (Lohnsteurbescheinigung).

            W Niemczech, podobnie jak w Polsce, dochody pracownika podlegają opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej. Wysokość comiesięcznych zaliczek na rzecz fiskusa uzależniona jest od dochodów i klasy podatkowej, do której należy pracownik. Ta ostatnia jest ściśle powiązana z jego sytuacją osobistą (stan cywilny, źródło dochodów itp.).

           Najniższa stawka podatku dochodowego w Niemczech wynosi obecnie 14 proc. Opodatkowane są nią osoby, których roczny dochód nie przekracza 52881 euro. W roku 2013, kwota wolna od podatku za Odrą wzrosła do 8130 euro. Jeśli twój dochód za rok bieżący nie przekroczy tej sumy, wówczas urząd skarbowy zwróci ci całość zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego.

 

Najpóźniej do 31 maja

            Niemieckie zeznanie podatkowe za rok 2013 należy złożyć do tamtejszego urzędu skarbowego do 31 maja 2014 roku. W razie przekroczenia tego terminu, urząd ma czas na wezwanie podatnika do 30 września. Za uchylenie się od tego obowiązku po raz kolejny grozi kara w wysokości 150 euro. Czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec to minimum 3 miesiące, a dla branży budowlanej lub rzeźniczej wynosi minimum 6 miesięcy. Niemiecki urząd dokonuje przelewu bezpośrednio na podane konto bankowe, również te prowadzone w Polsce w złotówkach. Na żądanie można otrzymać zwrot w postaci czeku, ale nie jest to dobry pomysł, bo jego realizacja w kraju może trwać kilka tygodni lub dłużej.

            Pracownikom i osobom pobierającym niemieckie zasiłki grozi ryzyko nadpłaty podatku, ponieważ zasiłki wliczane są teraz do podstawy opodatkowania. Osoby, które otrzymały już zwrot podatku, a nie wykorzystały wszystkich przysługującym im ulg, mają możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego.

 

Uprawnieni do zwrotu

            Prawo do występowania o zwrot podatku mają osoby podlegające w Niemczech tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Taka sytuacja zachodzi wówczas, gdy ktoś przebywa w Niemczech (posiadając prawo do pobytu) dłużej niż sześć miesięcy w danym roku podatkowym. Natomiast w przypadku osób, który przebywały za Odrą krócej wymaga się, aby przynajmniej 90 proc. ich wszystkich dochodów w danym roku podlegało opodatkowaniu w Niemczech. Przy czym dochody uzyskane w innych krajach, w tym np. w Polsce, nie mogą przekroczyć ustalonego i co roku rewaloryzowanego limitu.

            Prawa do zwrotu podatku nie mają często Polacy zatrudnieni w Niemczech jako pracownicy sezonowi. Dzieje się tak dlatego, gdyż ich pracodawcy korzystają zwykle z uproszczonej procedury opodatkowania dochodów, która zakłada, że nie dokonuje się żadnych potrąceń od zarobków. Cały przychód i tak będzie się mieścił w kwocie wolnej od podatku. Bywają jednak wyjątki. Zdarza się, że ktoś został zatrudniony tylko na dwa miesiące i za ten czas został mu potrącony podatek. W takiej sytuacji należy się starać o zwrot pieniędzy.

Maciej Sibilak

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 256, str. 7

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!