Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NIEMCY | Nowy zasiłek w Niemczech

NIEMCY | Nowy zasiłek w Niemczech

Od 1 sierpnia można występować w Niemczech o nowe świadczenie – zasiłek opiekuńczy na dzieci (Betreuungsgeld). Obecnie wynosi 100 euro, a od sierpnia 2014 stawka wzrośnie do 150 euro.

            1 sierpnia weszła w życie regulacja dotycząca zasiłku opiekuńczego (Betreuungsgeld). Dotąd w wielu gremiach politycznych i władzy jest to decyzja kontrowersyjna; ma tylu zwolenników, co i przeciwników.

 

Komu przysługuje świadczenie?

            Mogą je otrzymać rodzice dzieci, które urodziły się od 1 sierpnia 2012 roku i nie przebywają w żadnym publicznym żłobku czy przedszkolu, ani też nie opiekują się nimi „dzienne matki“ (Tagesmutter). Kolejny warunek: rodzice muszą wraz z dzieckiem żyć w jednym gospodarstwie domowym. Dopuszczalna jest opieka w kręgu rodziny lub przyjaciół, a także przez opiekunkę (Au-pair) bądź w żłobku, finansowanym  wyłącznie z prywatnych środków.

 

Wysokość zasiłku

            Obecnie miesięczne świadczenie na dzieci urodzone od 1 sierpnia 2012 roku – zasadniczo od piętnastego do ukończenia 36. miesiąca życia – wynosi 100 euro. Od sierpnia 2014 roku wypłacane z tego tytułu miesięczne świadczenie wynosić będzie 150 euro.

 

Odstępstwa od reguły...

            występują jeśli rodzice pobierają zasiłek rodzicielski (Elterngeld), wówczas zasiłek opiekuńczy (Betreuungsgeld) może być pobierany już przed 15. miesiącem życia dziecka, a więc z końcem pobierania zasiłku rodzicielskiego. W takim wypadku zasiłek będzie jednak wypłacany najwyżej przez 22 miesiące na każde dziecko.

            I tu są wyjątki. Jeśli wypłacanie zasiłku rodzicielskiego zostało wydłużone na dwa lata, można w drugim roku wnioskować o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Nie może jednak matka dziecka pobierać zasiłek opiekuńczy, a ojciec w tym samym czasie pobiera zasiłek rodzicielski. Oczywiście także odwrotnie.

            Wnioski o przyznanie zasiłku opiekuńczego składa się tam, gdzie rozpatrywane są także wnioski o przyznanie zasiłku rodzicielskiego, a więc najczęściej w zarządach miast czy gmin. Kwestia ta jest różnie regulowana w poszczególnych landach.

            Trzeba wiedzieć, że zasiłek opiekuńczy jest w całości naliczany do takich świadczeń społecznych jak: zaopatrzenie podstawowe (Grundsicherung)i zasiłek dla berobotnych II stopnia (Arbeitslosengeld II – Hartz IV). Do zasiłku dla bezrobotnych I stopnia (Arbeitslosengeld I)

i do stypendium (BAföG) naliczany jest dopiero od kwoty 300 euro. Zasiłek opiekuńczy (Betreuungsgeld) zwolniony jest od podatku.

            Pobierający zasiłek ma wybór, jak długo będzie korzystał ze świadczenia; nawet jeden miesiąc wchodzi w rachubę. Jeśli dziecko otrzyma miejsce w publicznej placówce wychowawczej, poborca świadczenia zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia placówki, która świadczenie przyznała. W przeciwnym wypadku trzeba pobrane pieniądze zwrócić.

"Samo Życie"


 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 251, str. 7

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!