Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NIEMCY | Na akord, czyli za ile?

NIEMCY | Na akord, czyli za ile?

Polacy pracujący sezonowo u niemieckich bauerów zwykle są wynagradzani według stawek akordowych, czyli zależnych od wydajności pracy. Nie znaczy to jednak, że wynagrodzenie akordowe może wynieść np. 2 euro/h, a tak niestety się zdarza.

 

            O wykładnię prawną na ten temat zwróciliśmy do Moniki Fijarczyk z Beratungsbüro für entsandte Beschäftigte w Berlinie. Jest to specjalna agenda związku zawodowego DGB, która służy pomocą zagranicznym pracownikom sezonowym pracującym w Niemczech.

– Jeżeli chodzi o regulacje dotyczące wynagrodzenia akordowego, jest kilka ważnych zasad prawnych obowiązujących w Niemczech, na które należy zwrócić uwagę. Przede wszystkim samo wynagrodzenie akordowe musi być ustalone w ten sposób, aby pracownik miał szanse zarobić w godzinę podstawową stawkę plus średnio 15%. Co prawda nie ma zapisu prawnego, który by tą kwestię tak dokładnie regulował, ale wynika to z orzecznictwa sądowego, które w tym przypadku jest wyznacznikiem prawa.

– Jak wiadomo, nie obowiązuje jeszcze w tej chwili w Niemczech płaca minimalna, będąca dopuszczalną dolną granicą wynagrodzenia. Jedynym ograniczeniem jest zakaz stosowania tzw. wynagrodzenia lichwiarskiego czy niezgodnego z zasadami współżycia społecznego (sittenwidriger Lohn - podstawa prawna § 138 ust.1 BGB niemieckiego kodeksu cywilnego), które to, zgodnie z niemieckim orzecznictwem sądowym, występuje wówczas, gdy wynagrodzenie wynosi poniżej 2/3 średniego płaconego w danej branży, w danym regionie, za czynności określonego rodzaju. W określeniu wysokości tej płacy bardzo pomocne są regionalne układy zbiorowe. Problem pojawia się gdy ich nie ma.

– W przypadku stwierdzenia, że pracodawca płacił wynagrodzenie lichwiarskie, pracownik może domagać się wyrównania do sumy będącej średnią płacą w danym regionie dla danego rodzaju pracy. Warunkiem praktycznym dochodzenia roszczeń jest oczywiście dobrze udokumentowany czas pracy.

– Wynagrodzenie lichwiarskie może mieć też konsekwencje karne dla pracodawcy, dobrze wiec wykorzystać ten argument w ewentualnych negocjacjach.

 Monika Fijarczyk

         

   Jak wynika z powyższego wynagradzanie akordowe nie może być dowolne. Gdy jest rażąco niskie mamy dwie podstawy prawne, aby domagać się wyższej wypłaty. Pierwsza zakłada, że zatrudnieni w systemie akordowym powinni być lepiej wynagradzani, stawka podstawowa plus przynajmniej 15%. Druga reguła wywodzi się z zapisu o tzw. płacy lichwiarskiej. Na tej podstawie nikt nie może zarobić mniej niż 2/3 średniej stawki wypłacanej w danym regionie za podobny rodzaj pracy. Jakby nie patrzeć żaden bauer nie może wypłacić 2 czy też 3 euro za godzinę pracy. Przyjmując, że średnie zarobki przy pracy sezonowej wynoszą 6-7 euro, owe plus 15% podnosi poziom wymagalnego żądania wypłaty do 7-8 euro/h. Z kolei powołując się na regulacje zakazujące płacy lichwiarskiej, minimalne zarobki powinny wynieść 4,5 – 5 euro za godzinę pracy. I to jest to absolutne minimum jakie musi wypłacić niemiecki pracodawca.

            Niestety, w praktyce mało kto z Polaków, którzy dostali żenujące niskie wypłaty za pracę sezonową zna swoje prawa i potrafi o nie skutecznie się upomnieć. Ba, bywa nawet że sami bauerzy nie znają opisanych wyżej regulacji prawnych. W takim przypadku pozostaje droga prawna, pomoc adwokata albo oddanie sprawy do sądu. Jedno i drugie wiąże się z kosztami oraz wymaga znajomości języka niemieckiego. Wcześniej warto skorzystać z darmowej konsultacji jakie świadczy np. berlińskie Beratungsbüro für entsandte Beschäftigte.

Józef Leszczyński

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 281, str. 5

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!