Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NIEMCY, HOLANDIA, UK | Świadczenia i zasiłki

NIEMCY, HOLANDIA, UK | Świadczenia i zasiłki

Polacy podejmujący legalną pracę za granicą nabywają prawa do różnych świadczeń oferowanych przez systemy socjalne poszczególnych krajów. Największą popularnością wśród naszych rodaków cieszy się zasiłek rodzinny.

 

            Polacy mieszkający w krajach UE nabywają prawa do tych samych świadczeń, z których korzystają na co dzień ich rodowici mieszkańcy. O niektóre z nich mogą się starać niemal zaraz po przyjeździe, . Osoby o niskich dochodach lub będący w trudnej sytuacji finansowej występują o przyznanie zasiłku socjalnego. Prawo do świadczeń mają też kobiety w ciąży i rodzice, którym oprócz zasiłku rodzinnego należy się często osobny dodatek na dziecko.

            W wielu przypadkach uzyskanie świadczenia wiąże się z dopełnieniem uciążliwych formalności związanych wypełnieniem niezbędnych wniosków i formularzy. W takich przypadkach przychodzą z pomocą agencje i kancelarie prawne oferujące swoje usługi w zakresie pozyskiwania świadczeń socjalnych i zasiłków. Najwięcej zgłoszeń z prośbą o pomoc w załatwieniu czynności urzędowych pochodzi od Polaków pracujących w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii.

 

Zasiłek i dodatek na dziecko

            Polacy zatrudnieni w kraju tulipanów występują najczęściej o przyznanie zasiłku rodzinnego kinderbijslag. Świadczenie to wypłacane jest na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-go roku życia. Przysługuje ono rodzicom pracującym legalnie w Holandii bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Minimalna wysokość świadczenia wypłacanego raz na kwartał na każde dziecko wynosi 191,65 euro (dotyczy dzieci do piątego roku życia). W przypadku dziecka, które ukończyło 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia w wysokości 232,71 euro. Wzrasta ona ponownie (do 273,78 euro) w momencie ukończenia przez nie 12 lat. Warunkiem uzyskania zasiłku jest zameldowanie rodziców (rodzica) na terenie Holandii. Potwierdza to wpis do systemu administracji urzędu miasta - Stadhuis; lub gminy - Gemeentelijke Basis Administratie). Prawo do zasiłku zachowuje się także wtedy, gdy dziecko przebywa w Polsce.

            Polak pobierający zasiłek rodzinny w Holandii ma też prawo do osobnego dodatku na dziecko kindgebonden budget. Świadczenie to wypłacane jest na każdą latorośl do 18 roku życia. Wysokość dodatku zależna jest od liczby dzieci, ich wieku i osiąganych zarobków. W przypadku jednego dziecka maksymalny dochód obojga rodziców uprawniający do uzyskania dodatku nie może przekroczyć 45110 euro na rok. W kwocie tej uwzględniane są też przychody uzyskane w Polsce. Dodatek kindgebonden budget wypłacany jest co miesiąc w formie zaliczki. Rodzina z dwójką dzieci może dostać maksymalnie 1478 euro rocznie. Świadczenie to wypłacane jest przez holenderski urząd skarbowy Belastingdienst. Termin składania wniosku na dodatek na dziecko za rok 2013 upływa 31 sierpnia 2014 roku.

 

Zasiłek socjalny i świadczenie dla bezrobotnych

            Podstawowym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z pomocy socjalnej w Holandii jest zameldowanie na terenie tego kraju oraz posiadanie numeru BSN. Aby uzyskać prawo do holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych Werkloosheidswet (WW) trzeba przepracować w kraju tulipanów co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 9 miesięcy. Minimalny okres wypłaty świadczenia trwa 3 miesiące. Przy dłuższym stażu pracy może on wynieść maksymalnie 38 miesięcy. Bezrobotni w Holandii otrzymują do 75 proc. ostatniego wynagrodzenia. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 177,03 euro na tydzień.

            Osoby nieposiadające prawa do holenderskiego świadczenia dla bezrobotnych, a będące jednocześnie w trudnej sytuacji finansowej mogą wystąpić o przyznanie zasiłku socjalnego Wet werk en bijstand. Decyzje o przyznaniu świadczenia podejmuje gmina. Ma na to osiem tygodni. Osoba ubiegająca się o zasiłek socjalny w UWV ma prawo do zaliczki w wysokości 90 proc. stawki świadczenia. Jest ona wypłacana w ciągu czterech tygodni. Wysokość zasiłku różni się w zależności od gminy.

 

KindergeldElterngeld

            Polacy zatrudnieni w Niemczech korzystają najczęściej z zasiłku rodzinnego Kindergeld. Świadczenie to przyznawane jest przez Niemiecki Urząd Rodzinny (Familienkasse) także na dzieci mieszkające w Polsce, do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują, lub są zarejestrowane w polskim urzędzie pracy jako poszukujące zatrudnienia. O zasiłek ten mogą się ubiegać osoby zatrudnione legalnie w Niemczech na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to również Polaków podlegających obowiązkowi podatkowemu w Niemczech wynikającego z posiadania miejsca zamieszkania za Odrą lub prowadzenia w tym kraju własnej działalności gospodarczej oraz pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech przez polskie przedsiębiorstwa. W tym ostatnim przypadku składki też trzeba opłacać w Niemczech. Prawo do pobierania tego zasiłku mają również pracownicy sezonowi, ale pod warunkiem, że składki na ich ubezpieczenie są odprowadzane do krajowej, niemieckiej kasy ubezpieczeniowej. Dotyczy to również osób prowadzących własne firmy. Niemiecki zasiłek na dzieci wynosi 184 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie 190 euro, natomiast na czwarte i każde kolejne dziecko jest to kwota w wysokości 215 euro miesięcznie. Rozpatrywaniem podań o pieniądze dla zajmuje się Niemiecki Urząd Rodzinny Familienkasse.

            Kolejnym świadczeniem, o które zabiegają Polacy jest niemiecka zapomoga rodzicielska Elterngeld. Przysługuje ona młodym rodzicom zaraz po narodzinach dziecka. Świadczenie to wypłacane jest przez 12 miesięcy. Pieniądze trafiają na konto tego z rodziców, który poświeci się wychowaniu dziecka i zrezygnuje na ten czas z pracy zarobkowej lub ograniczy ją do 30 godzin tygodniowo. Wysokość tego świadczenia wynosi 65 proc. dotychczas uzyskiwanego wynagrodzenia. Pracownik, którego dochód nie przekracza 1200 euro miesięcznie może liczyć na jeszcze wyższy, procentowo, zasiłek. I tak np. osoba zarabiająca 980 euro otrzyma świadczenie w wysokości 68 proc. ostatniego wynagrodzenia. W przypadku płacy na poziomie 700 euro będzie to już 82 proc. Wysokość zasiłku nalicza się na podstawie 12 ostatnich miesięcy zatrudnienia w odniesieniu do zarobku netto. Minimalna kwota świadczenia wynosi 300 euro miesięcznie, a maksymalna 1800 euro. W przypadku rodzin wielodzietnych będących w bardzo trudnej sytuacji finansowej może być ona jeszcze wyższa. Świadczenie to wypłacane jest przez okres dwunastu miesięcy. Wniosek o zapomogę należy złożyć najpóźniej, kiedy dziecko ma trzy miesiące.

 

Wielka Brytania

            Najpopularniejszym świadczeniem wśród polskich imigrantów przebywających na Wyspach jest brytyjski zasiłek rodzinny na dzieci Child Benefit. Świadczenie to wypłacane jest co tydzień, a jego wysokość wynosi odpowiednio 20,30 Ł na pierwsze dziecko i 13,40 Ł na każde następne. Warunkiem uzyskania zasiłku jest posiadanie numeru NIN (National Insurance Number) i wypełnienie formularza Child Benefit Claim Form (dostępny na stronie www.hmrc.gov.uk/forms/ch2-online.pdf). Taki wniosek można również otrzymać w tzw. pakiecie startowym Bounty Pack, który dostaniesz w szpitalu. Świadczenie to wypłacane jest do momentu ukończenia przez dziecko 16 lat. Okres ten można wydłużyć do 20-go roku życia, pod warunkiem, że będzie ono kontynuować naukę w pełnym wymiarze godzin.

            Ten rok stoi pod znakiem głębokich zmian w brytyjskim systemie socjalnym. Od początku października funkcjonuje na Wyspach nowy zasiłek powszechny "Universal credit", który zastąpił sześć głównych świadczeń oraz ulg podatkowych takich jak: zasiłek dla poszukujących pracy, zasiłek dla osób niezdolnych do pracy ze względu na chorobę, dodatki do dochodów, Child Tax Credit, Working Tax Credit oraz Housing Benefit.

            Z wypłacanego co miesiąc zasiłku może skorzystać tylko jedna osoba z gospodarstwa domowego. Dzięki nowemu systemowi komputerowemu PAYE Real Time Information, wysokość tego świadczenia jest automatycznie dostosowana do dochodów danej osoby, tak aby zawsze bardziej opłacalne było dla niej podjęcie pracy niż korzystanie z pomocy socjalnej.

 

Maciej Sibilak

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 258, str. 7

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!