Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NIEMCY | HOLANDIA | Nadgodziny w Europie.

NIEMCY | HOLANDIA | Nadgodziny w Europie.

 

W Unii Europejskiej obowiązuje przepis, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje 12 godzin odpoczynku między godzinami pracy. Kwestia dopuszczalnej liczby nadgodzin jest z kolei wewnętrzną sprawą każdego państwa. Jedno jest pewne – nadgodziny to wyższe stawki i wyższe wynagrodzenie.


           Dawno temu natknąłem się na artykuł w „Gazecie Prawnej” dotyczący obowiązkowych nadgodzin w okolicznościach „konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, szczególnych potrzeb pracodawcy. W zakresie pierwszej grupy przypadków uzasadniających pracę w nadgodzinach należy wymienić takie zdarzenia, jak: powódź, trzęsienie ziemi, pożar, katastrofy (budowlane, drogowe, lotnicze, morskie). Są to zatem sytuacje wyjątkowe i nieprzewidywalne”. To jednak przypadki nieliczne, a dla nas „bliższa ciału koszula”, czyli po prostu nadgodziny i to w krajach Unii Europejskiej. Większość tych państw ma podobną politykę wynagrodzeń godzin nadliczbowych – średnia dla całej Unii równa jest 150% podstawowej stawki za każdą z przepracowanych godzin w czasie ponad godziny normalnej pracy.

 

          W Niemczech praca w nadgodzinach wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem sięgającym nawet 50% stawki podstawowej. Ustala się ją na podstawie umówionego czasu pracy – nie muszą wynikać z umowy o pracę, mogą być jednak ustalane w zbiorowym układzie pracy. Uregulowania w umowach taryfowych zapewniają dodatek do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 25%, za pracę w niedzielę i święta zaś – właśnie wspomniane 50%. Warto pamiętać, że istnieje możliwość, by nadgodziny były wyrównywane w czasie wolnym – w przypadku, gdy w jednym tygodniu pracownik przepracuje 50 godzin, a w następnym jedynie 30.

           

            Holandia na przykład z kolei jest państwem, w którym dopuszczalną liczbę nadgodzin określają lokalne porozumienia zbiorowe zawierane między reprezentacją zatrudnionych (np. związkami zawodowymi danych branż) a pracodawcą. Jednocześnie, w zależności od 4 czy 5 dniowego tygodnia pracy – przepisy dotyczące nadgodzin różnią się. Co ciekawe, w niektórych krajach, w tym właśnie w Holandii, Unia Europejska wprowadza restrykcje mające ograniczyć pracę w nadgodzinach po to, by umożliwić skorzystanie z tego dodatkowego czasu innym pracownikom. Stosuje się tu na przykład mechanizm zniechęcający pracowników do zostawania w firmie po godzinach, zmniejszając stawkę wraz z każdą kolejną godziną pracy ponad normę!


http://www.sowaradzi.pl/nadgodziny-w-europie/
Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!