Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NIEMCY | 8,5 euro dla wszystkich!

NIEMCY | 8,5 euro dla wszystkich!

Klamka zapadła. 3 lipca niemiecki parlament olbrzymią większością głosów przyjął ustawę o płacy minimalnej. Stawka godzinowa 8,50 euro zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, ale z pewnymi wyjątkami.

            Szczególne regulacje dotyczą zwłaszcza pracowników sezonowych. Wydłużono okres, z 50 do 70 dni roboczych, przez jaki bauerzy będą mogli zatrudniać pracowników nie odprowadzając za nich składek ubezpieczeniowych. Po drugie, do 450 euro miesięcznie będą mogli odciągać z pensji tytułem poniesionych kosztów na zakwaterowanie i wyżywienie. Należy się obawiać, że ostatni zapis umożliwi nadużycia. Raptem okaże się, że kąt w zniszczonej przyczepie będzie kosztował już nie 3 euro, a 10 euro za dobę, a posiłki zdrożeją z 1-2 euro do 5 euro.

            W nowej ustawie utrzymano kilka innych zapowiadanych wcześniej ograniczeń:

- w branżach, w których obowiązują obecnie stawki minimalne ustalone w umowach zbiorowych na poziomie poniżej 8,50 euro/h, ich wysokość będzie mogła zostać utrzymana do końca 2016 roku,

- długotrwale bezrobotni będą mogli przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia otrzymywać stawki niższe od minimalnej,

- mniej będzie można płacić także młodocianym, o ile nie mają jeszcze dyplomu ukończenia szkoły zawodowej lub innych świadectw zawodowych,

            Nie wszyscy w Niemczech są zadowoleni z nowej ustawy. Dla Lewicy i niektórych związkowców 8,50 euro to stanowczo za mało. Domagają się, aby godzinowa stawka minimalna wynosiła 10 euro. Z kolei szef Niemieckiego Związku Rolników (DBV) Joachim Rukwied nalegał na rząd, aby stawka dla pracowników sezonowych mogła wynieść przejściowo 80% minimalnej kwoty, czyli 6,80 euro. Wszystkie te pomysły zostały odrzucone przez Bundestag.

            Zapowiedziano, że w 2016 roku zbierze się Komisja ds. Płacy Minimalnej złożona z pracodawców i związków zawodowych, która rozpatrzy ewentualne podniesienie uchwalonej obecnie stawki 8,50 euro.

jl

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 274, str. 1

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!